Giáo án thể dục lớp 4 tiết 1

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết Thể dục: Bài 3: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI: THI XẾP HÀNG NHANH Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn số, đứng nghiêm, đứng nghỉ hàng -Tham gia chơi trò chơi “ thi xếp hàng nhanh” cách chủ động I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái với lệnh - Biết tham gia chơi trò chơi “ thi xếp hàng nhanh” cách chủ động Kĩ năng: - Củng cố, nâng cao kĩ thuật động tác đội hình, đội ngũ, động tác quay phải, quay trái - Rèn tính nhanh nhẹn, kỉ luật cho HS Thái độ: - Nghiêm túc trong tập luyện, Tham gia trò chơi nhiệt tình luật II Chuẩn bị: - Sân trường vệ sinh - còi III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV T.gian Giới thiệu bài: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học 5ph - KT trang phục - Khởi động khớp - Kiểm tra cũ: Tổ1 tập hợp, báo cáo Phát triển bài: * Đội hình, đội ngũ: Ơn quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng 14ph - GV cho lớp tập lần, sau cán cho lớp tập, GV sửa chữa, uốn nắn - HS tập luyện theo tổ - Các tổ trình diễn - GV nhận xét, tuyên dương HS Hoạt động HS * Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh” - GV nêu cách chơi, luật chơi 11ph - Cho HS chơi thử lần - Chơi thi tổ - GV nhận xét, tuyên dương HS Kết luận: - Hồi tĩnh: thả lỏng tồn thân, thường, 5ph hít thở sâu - Hát vỗ tay - Dặn dò: nhớ động tác vừa học, xếp hàng tác phong nhanh nhẹn - Học sinh tập số động tác thả lỏng ...* Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh” - GV nêu cách chơi, luật chơi 11 ph - Cho HS chơi thử lần - Chơi thi tổ - GV nhận xét, tuyên dương HS Kết luận: - Hồi tĩnh: thả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 1 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay