Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 16

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết 4: Tập làm văn Tiết 32: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Hiểu văn miêu tả - Dựa vào dàn ý lập TLV - Tìm câu văn miêu tả tuần 15 HS viết văn đoạn văn, đoạn thơ miêu tả đồ chơi mà em thích đủ phần: Mở bài, thân bài, kết I Mục tiêu: Kiến thức: Dựa vào dàn ý lập TLV tuần 15 HS viết văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ phần: Mở bài, thân bài, kết Kĩ năng: Dựa theo kết quan sát, biết viết văn để tả đồ chơi em chọn - Rèn kĩ viết văn cho HS - Rèn kĩ láng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn dàn ý văn tả đồ chơi III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + HS đọc dàn ý văn tả đồ chơi - HS nhận xét, bổ sung * Giới thiệu Phát triển bài: a Hướng dẫn HS chuẩn bị viết * Hướng dẫn nắm yêu cầu - Gọi HS đọc đề - Gọi HS đọc gợi ý SGK - Yêu cầu HS mở đọc thầm dàn ý - HS lên bảng - HS đọc đề - HS đọc gợi ý - HS đọc dàn ý * Hướng dẫn HS xây dựng kết cấu ba phần - Gọi HS đọc thầm lại mẫu - Gọi HS trình bày mẫu cách mở gián tiếp - Gọi HS đọc mẫu đoạn thân + Em chọn cách kết theo hướng nào? - Gọi HS đọc cách kết b Học sinh viết - Yêu cầu HS tự viết vào - GV quan sát hướng dẫn - GV thu Kết luận: + Khi quan sát đồ vật cần ý gì? - Nhận xét giờ, chuẩn bị sau - HS đọc thầm lại mẫu - HS đọc cách mở gián tiếp - HS đọc mẫu phần thân - HS tự nêu - HS đọc kết mở rộng kết không mở rộng - HS viết vào ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………… _ ... Hướng dẫn HS xây dựng kết cấu ba phần - Gọi HS đọc thầm lại mẫu - Gọi HS trình bày mẫu cách mở gián tiếp - Gọi HS đọc mẫu đoạn thân + Em chọn cách kết theo hướng nào? - Gọi HS đọc cách kết b Học... quan sát đồ vật cần ý gì? - Nhận xét giờ, chuẩn bị sau - HS đọc thầm lại mẫu - HS đọc cách mở gián tiếp - HS đọc mẫu phần thân - HS tự nêu - HS đọc kết mở rộng kết không mở rộng - HS viết vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 16 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay