Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 14

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết 4: Tập làm văn Tiết 28 : CÂU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Hiểu văn miêu tả - Nắm cấu tạo văn miêu tả đồ - Tìm câu văn miêu tả vật, kiểu mở bài, kết bài, trình tự miêu đoạn văn, đoạn thơ tả phần thân - Biết vận dụng kiến thức học để viết mở bài, kết cho văn miêu tả I Mục tiêu: Kiến thức: Nắm cấu tạo văn miêu tả đồ vật, kiểu mở bài, kết bài, trình tự miêu tả phần thân Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để viết mở bài, kết cho văn miêu tả Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa cối tân, bảng nhóm, bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định * Bài cũ: + Thế miêu tả? - HS nhận xét, bổ sung * Giới thiệu Phát triển bài: I Nhận xét * Bài 1:(143) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc : Cái cối tân - Cho HS thảo luận theo cặp (2 phút) a Bài văn tả gì? b Tìm phần mở kết bài? - HS lên bảng * HS đọc yêu cầu - HS đọc cối tân - Một số cặp trình bày * Cái cối xay gạo tre - Phần mở bài: Cái cối nhà trống - Giới thiệu cối (đồ vật đợc miêu tả ) - Phần kết bài: Cái cối xay bớc c Các phần mở bài, kết giống với cách mở bài, kết học? d Phần thân tả cối theo trình tự nào? - Gọi số cặp trình bày - Gọi HS nhận xét, bổ sung * Bài 2:(143) - Gọi HS đọc yêu cầu + Khi tả đồ vật ta cần tả gì? - Gọi HS trình bày II Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ: SGK/145 III Luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung, câu hỏi - Cho HS làm VBT, HS làm bảng phụ anh - Tình cảm thân thiết đồ vật nhà với bạn nhỏ * Kiểu mở trực tiếp, kết mở rộng văn kể chuyện - Mở bài: Giới thiệu đồ vật tả - Kết bài: bình luận thêm * Tả hình dáng theo trình tự từ phận lớn đến phận nhỏ từ ngồi vào trong, từ đến phụ - HS nhận xét, bổ sung * HS đọc yêu cầu - Khi tả đồ vật tả cần tả bao quát tồn đồ vật sau vào tả phận có đặc điểm nơit bật kết hợp thể tình cảm với đồ vật - HS nhận xét, bổ sung - HS đọc ghi nhớ - HS đọc yêu cầu, nội dung, câu hỏi a Anh chàng trống bảo vệ b Mình trống, ngang lưng trống, hai đầu trống c Hình dáng: tròn chum căng phẳng Âm thanh: Tiếng trống ồm ồm HS nghỉ d Mở trực tiếp Những ngày đầu cắp sách đến trường có đồ vật gây cho tơi ấn tượng thích thú trống trường - Kết mở rộng: Rồi xa mái trường xa âm - Gọi HS nhận xét, bổ sung Kết luận: + Khi viết văn miêu tả cần ý điều gì? - Nhận xét giờ, chuẩn bị sau thúc rộn ràng tiếng trống trường vang vọng tâm trí tơi - HS nhận xét ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… _ ... Bài 2:( 143 ) - Gọi HS đọc yêu cầu + Khi tả đồ vật ta cần tả gì? - Gọi HS trình bày II Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ: SGK/ 145 III Luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung, câu hỏi - Cho HS làm VBT,... VBT, HS làm bảng phụ anh - Tình cảm thân thiết đồ vật nhà với bạn nhỏ * Kiểu mở trực tiếp, kết mở rộng văn kể chuyện - Mở bài: Giới thiệu đồ vật tả - Kết bài: bình luận thêm * Tả hình dáng theo... nội dung, câu hỏi a Anh chàng trống bảo vệ b Mình trống, ngang lưng trống, hai đầu trống c Hình dáng: tròn chum căng phẳng Âm thanh: Tiếng trống ồm ồm HS nghỉ d Mở trực tiếp Những ngày đầu cắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 14 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay