Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 12

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết 3: Tập làm văn Tiết 24: KỂ CHUYỆN ( Kiểm tra viết) Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành - Viết văn kể chuyện có - Thực hành viết văn kể chuyện nhân vật, việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) I Mục tiêu: Kiến thức: - Viết văn kể chuyện yêu cầu đề bài, có nhân vật, việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) - Diễn đạt thành câu, trình bày sẽ; độ dài viết khoảng 120 chữ (khoảng 12 câu) Kĩ năng: - Lời kể tự nhiên, chân thật, giàu trí tưởng sáng tạo Thái độ: - Giáo dục HS tự giác làm II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng lớp viết sẵn dàn ý vắn tắt văn kể chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp * Kiểm tra cũ: - GV kiểm tra giấy, bút HS * Giới thiệu Phát triển bài: - GV chép đề gợi ý trang 24, Sgk lên Đề gợi ý: bảng 1) Kể câu chuyện em nghe đọc người có lòng nhân hậu 2) Kể câu chuyện Nỗi dằn vặt An-đrây-ca lời cậu bé Anđrây-ca 3) Kể câu chuyện "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi lời - GV lưu ý HS: Chọn đề để viết bài, +Về nội dung: yêu cầu đề gắn liền với chủ điểm học ( Thương người thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đơi cách ước mơ Có chí nên) + Về hình thức : Yêu cầu đề gắn với kiến thức học ( VD mở bài, kết bài) - Cho HS viết - GV thu nhận xét Kết luận: - Nêu cấu tạo văn kể chuyện? - Nhận xét học, thái độ làm học sinh chủ tàu người Pháp, người Hoa - HS đọc đề - HS viết - HS nêu ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... VD mở bài, kết bài) - Cho HS viết - GV thu nhận xét Kết luận: - Nêu cấu tạo văn kể chuyện? - Nhận xét học, thái độ làm học sinh chủ tàu người Pháp, người Hoa - HS đọc đề - HS viết - HS nêu ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 12 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay