Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 11

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết 4: Tập làm văn Tiết 22: MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành - Xác điịnh đoạn mở HS nắm cách mở trực tiếp gián văn kể chuyện tiếp văn kể chuyện I Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm cách mở trực tiếp gián tiếp văn kể chuyện Kĩ năng: Nhận biết mở theo cách học, bước đầu viết mở theo cách gián tiếp Thái độ: HS có ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ viết sẵn mở trực tiếp gián tiếp truyện Rùa Thỏ III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: - Ổn định - Kiểm tra: Gọi 2HS đóng vai trao đổi - cặp trao đổi trước lớp với người thân người có nghị lực, ý trí - Nhận xét - GV nhận xét Phát triển bài: b) Tìm hiểu VD: * Đọc truyện : Thỏ rùa Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ * Đọc truyện: Thỏ rùa Sgk + Em biết qua tranh này? - HS quan sát tranh TL * Bài 1,2: Gọi HS nối đọc truyện - HS đọc Cả lớp đọc thầm thực yêu - VD: Thỏ rùa thi chạy, thỏ bị thua, cầu Tìm đoạn mở truyện - Gọi HS đọc đoạn mở Đoạn mở truyện là: Trời mùa - Nhận xét, chốt lời giải thu mát mẻ Trên bờ sông, rùa cố sức tập chạy * Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Treo bảng phụ ghi cách mở - Cách mở sau không kể vào - Gọi HS phát biểu, bổ sung có câu trả lời - GV giới thiệu cách mở + Thế mở trực tiếp, mở gián tiếp? II Ghi nhớ (SGK) HS đọc ghi nhớ III Luyện tập Bài (113) Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - 4HS đọc cách mở truyện Rùa thỏ + Đó cách mở nào? Bài (113) - Gọi HS phát biểu - Nhận xét, kết luận lời giải Gọi HS đọc yêu cầu truyện Hai bàn tay + Câu chuyện hai bàn tay mở theo cách nào? - Nhận xét, bổ sung Bài (113) Gọi HS đọc yêu cầu + Có thể mở gián tiếp cho truyện lời ai? - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ - Nhận xét cho điểm Kết luận: việc bắt đầu câu chuyện mà nói chuyện khác dẫn vào câu chuyện định kể - HS nêu - HS đọc - Đó mở trực tiếp mở gián tiếp a) Mở trực tiếp (kể vào việc mở đầu câu chuyện) b, c, d) Mở gián tiếp (nói chuyện khác dẫn vào câu chuyện định kể) - Câu chuyện Hai bàn tay mở theo cách trực tiếp Kể lại phần mở đầu câu chuyện theo cách mở gián tiếp - HS đọc - Có thể mở gián tiếp cho truyện lời của lời người dẫn chuyện lời bác Lê VD: - Bác Hồ lãnh tụ nhân dân Việt Nam danh nhân giới Nhưng nghiệp định táo bạo từ thời niên Bác Câu chuyện này: - Từ hai bàn tay, người yêu nước dũng cảm làm nên tất Điều tơi thấm thía Câu chuyện này: + Có cách mở văn kể chuyện? - Nhận xét tiết học - Dặn HS tập viết mở gián tiếp HSTL: có hai cách mở văn kể chuyện: mở trực tiếp mở gián tiếp ... cảm làm nên tất Điều tơi thấm thía Câu chuyện này: + Có cách mở văn kể chuyện? - Nhận xét tiết học - Dặn HS tập viết mở gián tiếp HSTL: có hai cách mở văn kể chuyện: mở trực tiếp mở gián tiếp... Thế mở trực tiếp, mở gián tiếp? II Ghi nhớ (SGK) HS đọc ghi nhớ III Luyện tập Bài (113 ) Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - 4HS đọc cách mở truyện Rùa thỏ + Đó cách mở nào? Bài (113 ) - Gọi HS phát biểu... hai bàn tay mở theo cách nào? - Nhận xét, bổ sung Bài (113 ) Gọi HS đọc yêu cầu + Có thể mở gián tiếp cho truyện lời ai? - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ - Nhận xét cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 11 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay