Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 10

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết 4: Tập làm văn ÔN TẬP TIẾT Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Nghe viết được bài chính tả - Nghe, viết chính tả (tốc độ viét khoảng 75 chữ/ 15 phút), khơng mắc q lỗi bài; trình bày hình thức bài thơ (văn xi) - Viết được thư ngắn nội dung, thể thức thư I Mục tiêu: - Kiểm tra (viết) theo mức độ cần đạt chuẩn kiến thức, kĩ HKI: - Nghe, viết chính tả (tốc độ viét khoảng 75 chữ/ 15 phút), không mắc lỗi bài; trình bày hình thức bài thơ (văn xi) - Nghe viết được bài chính tả: Chiều quê hương - Viết được thư ngắn: Viết thư ngắn( khoảng 10 dòng) cho bạn người thân nói ước mơ em Đúng nội dung, thể thức thư - Có ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - HS chuẩn bị sẵn giấy III Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Giới thiệu * Ổn định tổ chức: * KT chuẩn bị HS * Giới thiệu bài: Phát triển : * Tiến hành kiểm tra : - GV chép đề lên bảng - Gọi HS đọc đề - HS làm bài - GV theo dõi bao quát lớp - Hết thu bài Kết luận: * Củng cố: - Nhận xét kiểm tra * Dặn dò: Hoạt động của HS - Hát chuyển tiết - HS đọc đề - HS làm bài - Nộp bài kiểm tra - HS nghe - Dặn HS ôn tập ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 10 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay