Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 9

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:44

Tiết Tập làm văn: Tiết 18: LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN Những kiến thức HS biết Những kiến thức liên quan đên học hình thành - Biết bày tỏ ý kiến - Bước đầu biết đóng vai trao đổi cách trao đổi với người xung dùng lời lẽ, cử thích hợp nhằm đạt quanh mục đích thuyết phục; - Ln có khả trao đổi với người khác để đạt mục đích I Mục tiêu: Kiến thức: Xác định mục đích trao đổi - Xác định vai trò cách trao đổi Kĩ năng: Lập dàn ý ( Nội dung) trao đổi để đạt mục đích - Bước đầu biết đóng vai trao đổi dùng lời lẽ, cử thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục Thái độ: Ln có khả trao đổi với người khác để đạt mục đích II Đồ dùng dạy học: - GV: Chép sẵn đè lên bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Bài cũ:+ 1HS lên bảng kể lai câu chuyện Yết Kiêu - NHận xét Hướng dẫn làm a) Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề - GV đọc lại, phân tích, dùng phấn màu gạch chân từ quan trọng: nguyện vọng, môn khiếu, trao đổi, anh(chị), ủng hộ, bạn, đóng vai - Gọi HS đọc gợi ý Yêu cầu HS trao đổi TLCH - HS đọc - HS nối đọc - Trao đổi thảo luận cặp đôi HSTL + Nội dung cần trao đổi gì? + Trao đổi nguyện vọng muốn học thêm môn khiếu + Đối tượng trao đổi với ai? + Em trao đổi với anh chị em + Mục đích trao đổi để làm gì? + Làm cho anh chị hiểu rõ nguyện vọng em + Em bạn trao đổi, bạn đóng vai anh chị em + Em muốn học vẽ vào buổi sáng thứ bẩy - Hoạt động nhóm + Hình thức thực trao đổi nào? + Em chọn nguyện vọng để trao đổi với anh chị? b) Trao đổi nhóm - GV chia lớp thành nhóm yêu cầu HS đóng vai anh ( chị) bạn tiến hành trao đổi c) Trao đổi trước lớp - Tổ chức cho cặp trao đổi Yêu - Từng cặp HS trao đổi cầu HS theo dõi , nhận xét trao đổi theo tiêu chí : + Nội dung trao đổi, mục đích trao đổi, - HS nhận xét lời lẽ, cử trao đổi - Bình chọn cặp trao đổi hay Kết luận: * Củng cố: - Học sinh nêu - Khi trao đổi ý kiến với người thân cần ý điều gì? * Dặn dò: - Viết lại trao đổi vào ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tiết 4: Mĩ thuật (GV chuyên dạy) ... em + Em muốn học vẽ vào buổi sáng thứ bẩy - Hoạt động nhóm + Hình thức thực trao đổi nào? + Em chọn nguyện vọng để trao đổi với anh chị? b) Trao đổi nhóm - GV chia lớp thành nhóm yêu cầu HS đóng... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tiết 4: Mĩ thuật (GV chuyên dạy) ... GV chia lớp thành nhóm yêu cầu HS đóng vai anh ( chị) bạn tiến hành trao đổi c) Trao đổi trước lớp - Tổ chức cho cặp trao đổi Yêu - Từng cặp HS trao đổi cầu HS theo dõi , nhận xét trao đổi theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 9 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay