Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 8

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:43

Tiết 3: Tập văn Tiết 16: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Nắm trình tự thời gian để kể lại - Nội dung trích đoạn kịch : “ở nội dung trích đoạn kịch vương quốc Tương Lai” vương quốc Tương lai - Biết phát triển câu chuyện theo trình tự không gian I Mục tiêu: Kiến thức: Nắm trình tự thời gian để kể lại nội dung trích đoạn kịch vương quốc Tương lai (Bài tập đọc tuần 7)- BT1 Kĩ năng: Bước đầu nắm cách phát triển câu chuyện theo trình tự khơng gian qua thực hành luyện tập với gợi ý cụ thể GV (Bài tâp 2, 3) Thái độ: Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ ghi sẵn so sánh cách kể chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: - Ổn định tổ chức - Kiểm tra cũ: - 1HS kể câu chuyện : Vào nghề - HS kể - Nhận xét - Giới thiệu Phát triển bài: * Bài (84): - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc + Câu chuyện công xưởng xanh lời thoại trực tiếp hay lời kể? - Gọi HS kể mẫu lời thoại Tin- HS kể tin em bé thứ Cách 1: Tin-tin Mi-tin đến thăm - Treo bảng phụ viết sẵn cách chuyển công xưởng xanh Thấy em bé mang lời thoại thành lời kể cỗ máy có đơi cánh xanh, Tin-tin - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ ngạc nhiên hỏi em bé làm với Vương quốc Tương Lai Yêu cầu HS kể chuyện nhóm theo trình tự thời gian - Tổ chức cho HS thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu * Bài (84): - Gọi HS đọc yêu cầu + Trong truyện Vương quốc Tương Lai hai bạn Tin-tin Mi-tin có thăm không? + Hai bạn thăm nơi trước, nơi sau? - Giảng: 1: Các em kể theo trình tự thời gian; em tưởng tượng bạn Tin-tin Mi-tin không thăm Tin-tin thăm công xưởng xanh, Mi-tin thăm khu vườn kì diệu ngược lại - Yêu cầu HS kể nhóm - Tổ chức cho HS thi kể Nhận xét cho điểm theo tiêu chí: + Kể theo trình tự khơng gian chưa? Đã hấp dẫn sáng tạo chưa? đôi cánh Em bé nói dùng đơi cánh vào việc sáng chế trái đất - HS kể nhóm - HS thi kể - HS đọc + Thăm công xưởng xanh khu vườn kì diệu + Thăm cơng xưởng xanh trước, khu vườn kì diệu sau - HS kể nhóm đơi - HS thi kể * Màn 1: Trong công xưởng xanh, Mi-tin khu vườn kì diệu Tin-tin đến thăm công xưởng xanh Thấy em bé mang máy có đơi cánh xanh Tin-tin hỏi em bé * Màn 2: Mi-tin đến thăm khu vườn kì diệu thấy em bé mang chùm nho đầu gậy, Mi-tin khen:"Chùm lê đẹp quá" Em bé nói khơng phải lê * Bài 3.(Tr 84): mà nho - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc, trao - HS trao đổi trả lời: đổi trả lời câu hỏi: Kể theo trình tự Kể theo trình tự thời gian khơng gian + Về trình tự xếp? + Về từ ngữ nối hai đoạn? Kết luận: + Có cách để phát triển câu chuyện? + Những cách có khác nhau? - Nhận xét học - Về nhà viết lại màn vào - Mở đầu Đ1: - Mở đầu Đ1: MiTrước hết, bạn tin đến khu vườn rủ đến kì diệu thăm cơng - Mở đầu Đ2: xưởng xanh Trong Mi-tin - Mở đầu Đ2: khu vườn Rời công xưởng kì diệu, Tin-tin xanh, Tin-tin đến thăm cơng Mi-tin đến khu xưởng xanh vườn kì diệu - Có thể kể đoạn: Trong công xưởng xanh trước đoạn Trong khu vườn kì diệu ngược lại - Thay đổi từ ngữ địa điểm - HS nêu ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… _ ... điểm theo tiêu chí: + Kể theo trình tự khơng gian chưa? Đã hấp dẫn sáng tạo chưa? đôi cánh Em bé nói dùng đơi cánh vào việc sáng chế trái đất - HS kể nhóm - HS thi kể - HS đọc + Thăm cơng xưởng... máy có đơi cánh xanh Tin-tin hỏi em bé * Màn 2: Mi-tin đến thăm khu vườn kì diệu thấy em bé mang chùm nho đầu gậy, Mi-tin khen:"Chùm lê đẹp quá" Em bé nói khơng phải lê * Bài 3.(Tr 84 ) : mà nho... nhóm theo trình tự thời gian - Tổ chức cho HS thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu * Bài ( 84 ) : - Gọi HS đọc yêu cầu + Trong truyện Vương quốc Tương Lai hai bạn Tin-tin Mi-tin có thăm không?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 8 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay