Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 5

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:43

Tiết 3: Tập làm văn Tiết 10: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Tưởng tượng tạo lập cốt truyện -Hiểu đoạn văn kể đơn giản theo gợi ý cho sẵn chuyện (ND ghi nhớ) - Kể lại câu chuyện theo cốt truyện -Viết đoạn văn kể chuyện: Lời lẽ hấp dẫn, sinh động phù hợp với cốt truyện nhân vật I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) Kĩ năng: Viết đoạn văn kể chuyện: Lời lẽ hấp dẫn, sinh động phù hợp với cốt truyện nhân vật Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ Sgk, bảng phụ - HS: Vở, CB trước nhà III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Chuyển tiết * KT cũ: + Cốt truyện gì? Cốt truyện gồm - Là chuỗi vật làm lòng cốt phần nào? cho diễn biến câu chuyện, cốt truyện gồm phần: Mở đầu, diễn biến, - Nhận xét kết thúc * Giới thiệu : Phát triển bài: a Nhận xét: Bài - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc to, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc - HS thảo luận giống - GV phát bảng phụ cho nhóm + Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người HS, yêu cầu nhóm thảo luận trung thực để truyền ngơi hồn thành phiếu + Sự việc 2: Chú bé Chơm dốc cơng - Gọi Các nhóm treo bảng phụ, u cầu chăm sóc mà thóc chẳng nẩy mầm, nhóm khác nhận xét, bổ sung dám tâu thật - GV kết luận chốt lời giải + Sự việc 3: Vua khen Chôm trung thực, dũng cảm truyền cho - HS nhận xét, bổ sung Bài + Dấu hiệu giúp em nhận chỗ + Chỗ mở đầu, chữ đầu dòng viết lùi mở đầu chỗ kết thúc đoạn văn? vào ô Chỗ kết thúc đoạn văn có dấu chấm xuống dòng + Em có nhận xét dấu hiệu + Khi kết thúc lời thoại viết đoạn 2? xuống dòng khơng phải đoạn - GV kết luận giới thiệu cách viết văn xuống dòng Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - 1HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận trả - HS thảo luận: Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể việc chuỗi việc làm lòng cốt chuyện - GV kết luận việc + Đoạn văn nhận nhờ dấu văn kể chuyện chấm xuống dòng b Ghi nhớ: - Lớp nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ lấy VD - HS đọc lấy VD đoạn văn nêu việc đoạn - HS đọc văn c Luyện tập * Gọi HS đọc nội dung yêu cầu * HS đọc yêu cầu + Câu chuyện kể lại chuyện gì? + Kể em bé vừa hiếu thảo vừa trung thực, thật + Đoạn viết hoàn chỉnh? Đoạn + Đoạn hồn chỉnh, đoạn thiếu? thiếu + Đoạn kể việc gì? + Đoạn kể sống tình cảnh mẹ con, nhà nghèo phải làm lụng quanh năm + Đoạn kể việc gì? + Mẹ ốm nặng bé tìm thuốc + Đoạn thiếu phần nào? + Phần thân đoạn + Phần thân đoạn theo em kể lại + Kể lại việc cô bé trả lại người chuyện gì? đánh rơi túi tiền - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào vở, HS làm bảng - Gọi HS trình bày, GV nhận xét, cho nhóm điểm - HS trả lời Kết luận: * Củng cố: Em hiểu đoạn văn kể chuyện? * Dặn dò: VN viết đoạn câu chuyện vào - VN ôn chuẩn bị sau ... - HS thảo luận: Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể việc chuỗi việc làm lòng cốt chuyện - GV kết luận việc + Đoạn văn nhận nhờ dấu văn kể chuyện chấm xuống dòng b Ghi nhớ: - Lớp nhận xét, bổ sung -... đánh rơi túi tiền - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào vở, HS làm bảng - Gọi HS trình bày, GV nhận xét, cho nhóm điểm - HS trả lời Kết luận: * Củng cố: Em hiểu đoạn văn kể chuyện? * Dặn dò: VN... - Lớp nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ lấy VD - HS đọc lấy VD đoạn văn nêu việc đoạn - HS đọc văn c Luyện tập * Gọi HS đọc nội dung yêu cầu * HS đọc yêu cầu + Câu chuyện kể lại chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 5 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay