Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 3

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:43

Tiết 3: Tập làm văn Tiết 2: NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN Những kiến thức HS biết có liên quan Những kiến thức dạy cần đến dạy hình thành - Biết nhân vật số truyện học - Bước đầu hiểu nhân vật - Biết nhận xét đánh giá nhân vật - Nhận biết tính cách người nghe, đọc truyện cháu qua câu chuyện Ba anh em - Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình cho trước, tính cách NV(BT2, mục II) I Mục tiêu: Kiến thức: - Bước đầu hiểu nhân vật(ND Ghi nhớ) - Nhận biết tính cách người cháu (qua lời nhận xét bà) qua câu chuyện Ba anh em Kĩ năng: - Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình cho trước, tính cách NV(BT2, mục II) Thái độ: - Yêu thích môn kể chuyện II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng phân loại theo yêu cầu III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + Bài văn kể chuyện khác văn kể chuyện điểm nào? ( Kể lại số việc liên quan đến số NV nhằm nói lên điều có ý nghĩa) - Nhận xét, đánh giá * Giới thiệu Phát triển bài; I Nhận xét : * Bài 1:(13) - Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động HS - Lớp hát - HS trả lời - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS nêu tên truyện học - Cho HS thảo luận theo cặp (2 phút) - Gọi số cặp trình bày - Gọi Hs nhận xét, bổ sung + NV truyện ai? - GV: Các NV truyện người hay NV, đồ vật, cối nhân hoá * Bài 2:(13) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS thảo luận cặp - HS trình bày + Nhờ đâu mà em biết tính cách NV? * GV: Tính cách NV bộc lộ qua hành động lời nói, suy nghĩ NV II Ghi nhớ: - HS đọc ghi nhớ - Lấy VD tính cách NV câu chuyện mà em đọc, nghe? III Luyện tập * Bài 1: - HS đọc yêu cầu nội dung - Cả lớp đọc thầm quan sát tranh, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi + Nhân vật truyện Ba anh em ai? - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể - HS thảo luận cặp - Một số cặp trình bày Tên truyện NV người Sự tích hồ - Hai mẹ bà nơng dân Ba Bể - Bà cụ ăn xin -Những người dự lễ hội DếMèn bênh vực kẻ yếu - HS nhận xét, bổ sung - Là người, động vật hay đồ vật - HS nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp - HS trình bày * Dế Mèn: Khẳng khái, thương người, ghét áp bức, bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa - Hành động: Xoè càng, dắt Nhà Trò - Lời nói: Em đừng sợ - HS đọc ghi nhớ - Mẹ bà nông dân: Nhân hậu, sẵn sàng, giúp đỡ bà ăn xin - Việc làm: Cho bà lão ăn xin ăn, ngủ - Nhờ hành động, lời nói NV * HS đọc yêu cầu - Thảo luận theo nhóm - Ni- ki-ta; Gơ-sa; Chi-ơm-ca - Ni-ki-ta ham chơi, không nghĩ đến người khác, ăn xong chạy tót chơi Gơ-sa láu hắt mẩu bánh vụn xuống đất + Nhận xét bà tính cách Chi- ơm ca biết giúp bà nghĩ đến đứa cháu NTn? chim bồ câu nữa, nhặt mẩu bánh vụn cho chim ăn - Nhờ quan sát hành động ba anh em mà bà đưa hành động * HS đọc yêu cầu + Các em có đồng ý với nhận xét - Bạn nhỏ chạy lại, nâng em bé dậy, bà đứa cháu không? Tại phủi bụi, xin lỗi em, đỗ em bé nín khóc, bà lại có nhận xét vậy? rủ em chơi,… * Bài 2: - Bạn nhỏ se chạy để tiếp tục nô đùa, - HS đọc yêu cầu vui chơi mà chẳng để ý đến em bé - HS thảo luận tình - HS kể chuyện trước lớp + Nếu người biết quan tâm đến Gìơ chơi Minh bạn người khác bạn nhỏ làm ntn? lớp chơi trò đuổi bắt Đang chạy, Minh + Nếu người quan tâm xô vào bé Lan học lớp Lan bất ngờ bị đến người khác bạn nhỏ làm ntn? ngã sồi sân trường, bật khóc - HS kể chuyện nhóm sau Minh loạng choạng chạy lại kể trước lớp Cậu nhẹ nhàng dắt Lan đứng dậy, dỗ em - Nhận xét, bổ sung nín khóc, phủi bụi quần áo cho em - Bình chọn bạn kể hay Cậu nói: “ Anh xin lỗi em nhé! Chúng ta góc chơi tiếp nào.” Lan nín khóc theo Minh, vừa vừa nhoẻn miệng cười - HS nhận xét, đánh giá - HS nêu Kết luận; * Củng cố: + Tính cách NV thường bộc lộ qua gì? * Dặn dò: Chuẩn bị sau ... HS kể chuyện trước lớp + Nếu người biết quan tâm đến Gìơ chơi Minh bạn người khác bạn nhỏ làm ntn? lớp chơi trò đuổi bắt Đang chạy, Minh + Nếu người quan tâm xô vào bé Lan học lớp Lan bất ngờ bị... bức, bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa - Hành động: X càng, dắt Nhà Trò - Lời nói: Em đừng sợ - HS đọc ghi nhớ - Mẹ bà nông dân: Nhân hậu, sẵn sàng, giúp đỡ bà ăn xin - Việc làm: Cho bà lão ăn xin... xong chạy tót chơi Gơ-sa láu hắt mẩu bánh vụn xuống đất + Nhận xét bà tính cách Chi- ơm ca biết giúp bà nghĩ đến đứa cháu NTn? chim bồ câu nữa, nhặt mẩu bánh vụn cho chim ăn - Nhờ quan sát hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 3 , Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay