Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 5

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:41

Tiết 3: Tập đọc NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG Những kiến thức học sinh biết Những kiến thức học có liên quan đến học cần hình thành - Đọc rành mạch, trơi chảy; bước - Đọc diễn cảm tồn bài, ngắt đầu có giọng đọc phù hợp tính cách sau dấu câu, cụm từ, nhân vật nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Ca ngợi bé Chơm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc trơi chảy tồn Hiểu nghĩa từ ngữ Nắm ý câu chuyện -Ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật Kĩ năng: Rèn đọc với giọng kể chậm rãi, cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực bé mồ côi Đọc ngữ điệu câu kể câu hỏi Thái độ: Giáo dục cho HS tính trung thực, dũng cảm II Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh hoạ sgk - HS: SGK III Các hoạt động dạy –học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: - 1HS đọc Tre Việt Nam? Bài thơ ca - HS lên bảng đọc ngợi phẩm chất gì? ai? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hướng dẫn luyện đọc - Yêu cầu HS nối đọc lượt - HS đọc theo trình tự - GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng, kết hợp giải nghĩa từ - Học sinh đọc từ giải - Học sinh đọc nhóm - Thi đọc nhóm - GV đọc mẫu * Tìm hiểu - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn TLCH: - (KT) Nhà vua tìm cách để tìm người trung thực? + Theo em, hạt thóc giống có nảy mầm khơng? Vì sao? + Thóc luộc kĩ khơng thể nảy mầm Vậy mà nhà vua gia lệnh, khơng có thóc bị trừng trị Theo em, nhà vua có mưu kế việc này? + Đoạn ý nói gì? - Gọi HS đọc đoạn - Đọc thầm nối TLCH + Phát cho người thúng thóc luộc mang gieo trồng + Khơng nảy mầm Vì thóc luộc + Vua muốn tìm người trung thực, người muốn làm đẹp lòng vua Vua chọn người trung thực để nối - HS nhắc lại ý - HS đọc đoạn lớp đọc thầm TLCH + Chôm gieo trồng dốc cơng chăm sóc thóc khơng nảy mầm + Mọi người nơ nức trở thóc nộp, Chơm khơng có thóc lo lắng quỳ tâu + Mọi người khơng dám trái lệnh vua, bé Chơm dũng cảm nói lên thật + Mọi người sững sờ ngạc nhiên lời thú tội Chôm - Theo lệnh vua, bé Chơm làm gì? Kết sao? - Đến kì nộp thóc cho vua, chuyện xảy ra? - Hành động cậu bé Chơm có khác người? - Gọi HS đọc đoạn - Thái độ người nghe Chơm nói? => GV chuyển đoạn - Nhà vua nói nào? + Thóc giống luộc mọc Mọi người có thóc nộp khơng phải thóc vua ban - Vua khen cậu bé Chơm gì? + Vua khen Chom trung thực, dũng cảm - Cậu bé Chôm hưởng + Cậu vua truyền ngơi báu tính thật thà, dũng cảm mình? trở thành ơng vua hiền minh -Theo em, người trung thực + Nói thật, khơng lợi ích người đáng quý? => Đoạn 2, 3, nói lên điều gì? Cậu bé Chơm người trung thực - GV ghi ý đoạn 2,3,4 - Nội dung: Ca ngợi bé Chôm - Yêu cầu lớp đọc thầm trung thực, dũng cảm, dám nói lên - Câu chuyện có ý nghĩa nào? thật cậu hưởng hạnh phúc - Ghi nội dung - HS đọc nội dung * Đọc diễn cảm - Gọi HS nối tiếp đọc bài, lớp theo * HS nối đọc dõi nêu cách đọc - GV giới thiệu đoạn văn đọc mẫu: - HS nêu cách đọc: Chậm rãi cảm Chôm lo lắng từ thóc giống ta hứng ca ngợi, lời Chơm ngây thơ lo lắng, giọng vua ôn tồn - Yêu cầu HS tìm cách đọc luyện đọc - Tổ chức cho HS thi đọc sắm vai theo - nhóm nhóm Kết luận: * Củng cố: - Câu chuyện muốn nói với ta điều gì? * Dặn dò: - Dặn Cb cho sau - HS nêu nội dung ... phúc - Ghi nội dung - HS đọc nội dung * Đọc diễn cảm - Gọi HS nối tiếp đọc bài, lớp theo * HS nối đọc dõi nêu cách đọc - GV giới thiệu đoạn văn đọc mẫu: - HS nêu cách đọc: Chậm rãi cảm Chơm lo... Nói thật, khơng lợi ích người đáng q? => Đoạn 2, 3, nói lên điều gì? Cậu bé Chơm người trung thực - GV ghi ý đoạn 2,3 ,4 - Nội dung: Ca ngợi bé Chôm - Yêu cầu lớp đọc thầm trung thực, dũng cảm,... trung thực, người muốn làm đẹp lòng vua Vua chọn người trung thực để nối - HS nhắc lại ý - HS đọc đoạn lớp đọc thầm TLCH + Chôm gieo trồng dốc công chăm sóc thóc khơng nảy mầm + Mọi người nơ nức trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 5 , Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay