Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 4

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:41

Tiết 3: Tập đọc Tiết 7: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - HS học tập đọc nói -Hiểu trực liêm lòng lòng trung thực, lòng nhân dân, nước Tô Hiến Thành hậu - Học tập đức tính trung thực Tơ Hiến Thành I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết đọc ngắt nghỉ dấu câu Thể giọng đọc theo lời nhân vật - Hiểu nội dung : Ca ngợi trực, liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành- vị quan tiếng cương trực thời xưa.( Trả lời câu hỏi SGk ) Kĩ năng: - Đọc lưu lốt, trơi chảy tồn Biết đọc với giọng kể thong thả, rõ ràng đọc phân biệt lời nhân vật, thể rõ trực Tô Hiến Thành Thái độ: - Biết học tập gương trực Tơ Hiến Thành - GDKNS: Có ý thức tự rèn cho tính trung thực, biết sống tập thể, người khác II Đồ dùng dạy học: - GV : SGK, Tranh minh hoạ tập đọc, bảng phụ - HS: SGK,bút,… III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động củaGV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Kiểm tra - 1HS đọc đoạn :Người ăn xin? Em - HS đọc học từ cậu bé? - Nhận xét - Nhận xét * Giới thiệu ghi đầu 2.Phát triển bài: * HDHS luyện đọc: - Gọi HS nối tiếp đọc(2 lượt) - GV kết hợp sửa lỗi phát âm cách đọc - HS đọc đoạn giải nghĩa từ - Luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp * Tìm hiểu bài: + Gọi HS đọc Đ1 -Tô Hiến Thành làm quan triều nào? ông người nào? - Trong việc lập ngơi vua, trực Tơ Hiến Thành thể nào? - Đoạn Kể chuyện gì? * Gọi HS đọc Đ2 trả lời: - Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, người thường xun đến chăm sóc ơng? - Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá sao? - HS đọc to, lớp đọc thầm + Triều Lí, người tiếng trực + Khơng nhận đút lót vàng bạc để làm sai di chiếu vua * Thái độ trực cuả Tơ Hiến Thành + HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan tham tri - Do bận nhiều việc khơng đến thăm ơng - Ý đoạn nói gì? Tơ Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ * Gọi HS đọc Đ3 +1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Tô Hiến Thành cử thay ông - Trần Trung Tá đầu triều đình? - Trong việc tiến cử người giúp nước, - Ông cử người tài ba giúp nước trực Tơ Hiến Thành thể khơng cử người ngày đêm hầu hạ nào? + Đoạn kể chuyện gì? * Tơ Hiến Thành cử người tài giỏi - Gọi HS đọc toàn bài, nêu nội dung giúp nước * Nội dung: Ca ngợi trực, - GV ghi bảng liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành- vị quan tiếng cương trực thời xưa - HS nêu, HS nhắc lại * Luyện đọc diễn cảm * Luyện đọc diễn cảm: + Gọi HS đọc toàn - HS đọc - Gọi HS nêu cách đọc - HS nêu: Giọng thong thả rõ ràng, lời - GV giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc: Tơ Hiến Thành điềm đạm dứt khốt “Một lần Đỗ thái hậu Trần Trung Tá” - luyện đọc theo cặp - GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc - HS thi đọc diễn cảm theo dãy 3.Kết luận: - Nhận xét, chọn bạn đọc tốt - Bài ca ngợi ai? Ông người nào? - Chuẩn bị bài: Tre Việt Nam - Học sinh nêu nội dung ... gián nghị đại phu Trần Trung Tá sao? - HS đọc to, lớp đọc thầm + Triều Lí, người tiếng trực + Khơng nhận đút lót vàng bạc để làm sai di chiếu vua * Thái độ trực cuả Tơ Hiến Thành + HS đọc to, lớp. .. HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan tham tri - Do bận nhiều việc khơng đến thăm ơng - Ý đoạn nói gì? Tơ Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ * Gọi HS đọc Đ3 +1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Tô Hiến... Luyện đọc diễn cảm * Luyện đọc diễn cảm: + Gọi HS đọc toàn - HS đọc - Gọi HS nêu cách đọc - HS nêu: Giọng thong thả rõ ràng, lời - GV giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc: Tơ Hiến Thành điềm đạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 4 , Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay