Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 3

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:41

Tiết 3: Tập đọc THƯ THĂM BẠN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - HS đọc rành mạch, trôi - Bước đầu biết đọc thư lưu lốt, chảy, biết cảm thơng chia sẻ với giọng đọc thể thông cảm với người hồn cảnh khó khăn người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp mấp ba - Hiểu tình cảm người viết thư - Nắm tác dụng phần mở đầu phần kết thúc thư I Mục tiêu: Kiển thức: - Nắm tác dụng phần mở đầu phần kết thúc thư (Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: - Bước đầu biết đọc thư lưu lốt, giọng đọc thể thơng cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp mấp ba 3.Thái độ: - Hiểu tình cảm người viết thư : thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ tập đọc, bảng phụ - HS: Chuẩn bị SGK TV tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: - 1HS đọc thuộc lòng thơ Truyện cổ - HS lên bảng nước - Nhận xét - Nhận xét * GV nêu mục đích yêu cầu Phát triển bài: a Hướng dẫn HS luyện đọc: - 1HS đọc - 1HS đọc - u cầu HS nơí tiếp đọc - HS đọc trước lớp( lượt) - GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - GV đọc mẫu b Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm Đ1 TLCH: - HS đọc thầm TLCH + Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không? + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? + Bạn Hồng bị mát đau thương gì? + Em hiểu “ hi sinh” có nghĩa gì? + Đặt câu với từ “ hi sinh” + Đoạn cho biết điều gì? - GV ghi ý chuyển ý - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn TLCH: + Những câu văn đoạn cho thấy bạn Lương thông cảm với bạn Hồng? + Những câu văn cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? + Nội dung đoạn gì? - GV ghi ý - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn TLCH: + Nơi bạn Lương người làm để động viên giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt? + Riêng bạn Lương làm để giúp đỡ Hồng? + “Bỏ ống” có nghĩa gì? + Đoạn ý nói gì? - u cầu HS đọc dòng mở đầu kết thúc thư TLCH: + Những dòng mở đầu kết thúc thư có tác dụng gì? + Nội dung thơ thể điều gì? - GV ghi nội dung thơ + Không biết bạn Hồng từ trước, + Viết thư để chia buồn với bạn Hồng + Ba bạn Hồng bị hi sinh trận lũ + Hi sinh : chết nghĩa vụ, lí tưởng + Các anh đội dũng cảm hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Nơi bạn Lương viết thư lí viết thư cho bạn Hồng - HS nhắc lại ý - HS đọc TLCH + " Hôm mãi" + Nhưng nước lũ - Mình tin nỗi đau Bên cạnh Hồng Những lời động viên an ủi Lương với Hồng - Quyên góp ủng hộ , trường Lương góp đồ dùng học tập giúp bạn - Gửi toàn số tiền bỏ ống - Bỏ ống: dành dụm, tiết kiệm Tấm lòng người đồng bào bị lũ lụt - Nêu địa chỉ, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư - Dòng cuối ghi lời chúc, nhắn nhủ, họ tên người viết thư * Nội dung: Tình cảm Lương thương bạn chia sẻ đau buồn bạn bạn gặp đau thương c Đọc diễn cảm: - HS nhắc lại ND - Gọi HS nối đọc thư - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS theo nêu cách đọc - HS đọc nêu giọng đọc - GV đưa bảng phụ , yêu cầu HS đọc + Đoạn 1: trầm buồn diễn cảm luyện đọc: "Mình hiểu + Đoạn 2: buồn thấp giọng Hồng mình." - GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo cặp Kết luận: * Củng cố: GDBVMT: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho sống người.Để hạn chế lũ lụt, người cần Phải làm gì? * Dặn dò: - Nhận xét tiết học + Đoạn 3: trầm buồn, chia sẻ - HS đọc theo cặp sau đọc trước lớp - NX, đánh giá - Tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên ... bạn gặp đau thương c Đọc diễn cảm: - HS nhắc lại ND - Gọi HS nối đọc thư - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS theo nêu cách đọc - HS đọc nêu giọng đọc - GV đưa bảng phụ , yêu cầu HS đọc + Đoạn 1: trầm... cần Phải làm gì? * Dặn dò: - Nhận xét tiết học + Đoạn 3: trầm buồn, chia sẻ - HS đọc theo cặp sau đọc trước lớp - NX, đánh giá - Tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên ... phụ , yêu cầu HS đọc + Đoạn 1: trầm buồn diễn cảm luyện đọc: "Mình hiểu + Đoạn 2: buồn thấp giọng Hồng mình." - GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo cặp Kết luận: * Củng cố: GDBVMT: Lũ lụt gây nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 3 , Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay