Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 1

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:41

Tiết 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Đọc rành mạch, trôi chảy - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có - Học sinh biết vật Dế Mèn lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu sống hàng ngày - Phát lời nói, cử cho thấy lòng nghĩa hiệp Dế Mèn - Giáo dục học sinh biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn Biết bênh vực giúp đỡ bạn yếu I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc trơi chảy tồn bài, biết thể giọng đọc nhân vật - Hiểu nội dung Kĩ năng: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn) - Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu Phát lời nói, cử cho thấy lòng nghĩa hiệp Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét nhân vật (trả lời câu hỏi SGK) Thái độ: Học sinh biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn Biết bênh vực giúp đỡ bạn yếu * GDKNS: GD cho HS( KN thể cảm thông; KN xác định giá trị; KN tự nhận thức thân) II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa SGK - Băng giấy viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh luyện đọc III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * Kiểm tra: - Sách vở, đồ dùng HS * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Luyện đọc: - Bài tập đọc chia làm đoạn? Hoạt động HS - Lớp hát - Bài chia làm đoạn: + Đoạn 1: Hai dòng đầu - GV yêu cầu em đọc toàn - Gọi HS đọc theo đoạn + Đoạn 2: Năm dòng + Đoạn 3: Năm dòng + Đoạn 4: Phần lại - 1HS đọc Cả lớp ý nghe, theo dõi - HS nối tiếp đọc đoạn lần - Khen em đọc hay, kết hợp sửa lỗi phát âm sai, ngắt nghỉ chưa - Đọc theo cặp - Đọc nối tiếp đoạn lần giải nghĩa từ - HS luyện đọc theo cặp - 1, em đọc - GV đọc diễn cảm toàn * Tìm hiểu - Em đọc thầm đoạn cho biết - Dế Mèn qua vùng cỏ xước Dến Mèn gặp Nhà Trò hồn cảnh nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thấy nào? chị Nhà Trò gục đầu khóc bên tảng đảng đá cuội - Em đọc thầm đoạn để tìm - Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu người chi tiết cho thấy chị Nhà Trò bự phấn lột Cánh chị yếu ớt? mỏng ngắn chùn chùn, yếu, chưa quen mở - Đọc thầm đoạn - Nhà Trò bị bọn Nhện ức hiếp đe doạ - Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương nào? ăn bọn Nhện Sau chưa trả chết Nhà Trò ốm yếu, kiếm khơng đủ ăn, khơng trả nợ Bọn Nhện đánh Nhà Trò bận Lần chúng tơ chặn đường bắt chị - Đọc thầm đoạn cho biết - Em đừng sợ trở với tơi lời nói cử nói lên lòng Đứa độc ác cậy khoẻ ăn nghĩa hiệp Dế Mèn? hiếp kẻ yếu - Phản ứng mạnh mẽ xồ hai ra, dắt Nhà Trò - Đọc lướt tồn nêu hình ảnh + Nhà Trò ngồi gục đầu … bự phấn nhân hố mà em thích? Vì em Thích hình ảnh tả thích? Nhà Trò gái đáng thương +Dế Mèn xoà bảo vệ Nhà Trò Thích hình ảnh tả Dế Mèn võ sĩ oai vệ + Dế Mèn dắt Nhà Trò quãng … bọn Nhện Thích Dế Mèn dũng cảm che chở, bảo vệ kẻ yếu -> Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, sẵn * Qua em thấy Dế Mèn người sàng bênh vực kẻ yếu, xoá bỏ nào? bất công * Đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn đơn giản, nhẹ nhàng - em nối tiếp đọc đoạn để em có giọng đọc phù hợp - HD đọc diễn cảm đoạn tiêu - HS đọc diễn cảm đoạn văn theo biểu cặp - Thi đọc diễn cảm trước lớp - GV uốn nắn, sửa sai Kết luận: * Củng cố: - Em học nhân - HS trả lời vật Dế Mèn? - GDMT: Chúng ta cần làm để bảo vệ vật sống thiên nhiên ? * Dặn dò: - Nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà đọc ...- GV yêu cầu em đọc toàn - Gọi HS đọc theo đoạn + Đoạn 2: Năm dòng + Đoạn 3: Năm dòng + Đoạn 4: Phần lại - 1HS đọc Cả lớp ý nghe, theo dõi - HS nối tiếp đọc đoạn lần - Khen em đọc hay, kết hợp... lỗi phát âm sai, ngắt nghỉ chưa - Đọc theo cặp - Đọc nối tiếp đoạn lần giải nghĩa từ - HS luyện đọc theo cặp - 1, em đọc - GV đọc diễn cảm toàn * Tìm hiểu - Em đọc thầm đoạn cho biết - Dế Mèn qua... bất công * Đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn đơn giản, nhẹ nhàng - em nối tiếp đọc đoạn để em có giọng đọc phù hợp - HD đọc diễn cảm đoạn tiêu - HS đọc diễn cảm đoạn văn theo biểu cặp - Thi đọc diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 1 , Giáo án tập đọc lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay