Giáo án mỹ thuậ lớp 4 tiết 3

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:39

Tiết 2: Mĩ thuật (GV chuyên dạy) Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 28: DÙNG CÂU HỎI VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dấu hiệu dấu chấm hỏi, biết đặt câu - Hiểu thêm đợc số tác dụng khác câu hỏi - Biết dùng câu hỏi vào mục đich khác: thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định, yêu cầu, mong muốn tình khác I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu thêm số tác dụng khác câu hỏi Kĩ : - Biết dùng câu hỏi vào mục đich khác: thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định, yêu cầu, mong muốn tình khác Thái độ : - Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ viết sẵn tập 1,phần nhận xét - HS: Bài phần luyện tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: + Đặt câu hỏi? + Câu hỏi dùng để làm gì? - HS nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: I Nhận xét * Bài ( 142 ) - Yêu cầu HS đọc đoạn đối thoại - HS lên bảng - HS đọc đoạn đối thoại ơng Hòn Rấm Cu Đất truyện : Chú đất Nung + Tìm câu hỏi đoạn văn? - Cho HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét * Bài ( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi cặp ( phút ) + Các câu hỏi ơng Hòn Rấm có dùng để hỏi điều cha biết không? Nếu không chúng dùng để làm gì? + Câu " Sao mày nhát " ơng Hòn Rấm hỏi với ý gì? + Câu: " Chứ " ơng Hòn Rấm khơng dùng để hỏi Câu hỏi có tác dụng gì? * Bài (142 ) - Gọi HS đọc nội dung - Cho HS trao đổi cặp ( phút ) - Gọi số cặp trình bày - Gọi HS nhận xét, bổ sung + Ngoài tác dụng để hỏi điều cha biết Câu hỏi dùng để làm gì? II Ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ III Luyện tập: * Bài ( 142) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS làm theo nhóm ( phút ) - Đại diện nhóm trình bày - HS làm VBT - Sao mày nhát thế? - Nung à? - Chứ sao? - HS nhận xét, bổ sung - HS đọc yêu cầu - HS trao đổi cặp, số cặp trình bày - Cả hai câu hỏi để hỏi điều cha biết Chúng dùng để nói ý chê Cu Đất - Chê Cu Đất nhát - Là câu ông muốn khẳng định: đất nung lửa - HS đọc yêu cầu - HS trao đổi, trả lời - Câu hỏi" Cháu khơng?" khơng dùng để hỏi mà u cầu cháu nói nhỏ - HS nhận xét, bổ sung - Dùng để thể thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định hay yêu cầu, đề nghị điều - HS đọc ghi nhớ - HS đọc yêu cầu nội dung - HS thảo luận nhóm - Một số nhóm trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài 2( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS thảo luận nhóm ( phút ) - Gọi số nhóm trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài ( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS làm VBT - Gọi HS trình bày tình - Gọi HS nhận xét, bổ sung Kết luận: + Ngoài tác dụng để hỏi điều cha biết Câu hỏi dùng để làm gì? - Nhận xét - Chuẩn bị bàisau a Câu hỏi ngời mẹ đợc dùng để u cầu nín khóc b Dùng để thể ý chê trách c Dùng ý chê em vẽ ngựa không giống d Dùng để thể ý yêu cầu, nhờ cậy giúp đỡ - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu nội dung - HS làm theo nhóm - HS trình bày trước lớp a Bạn chờ hết sinh hoạt,chúng nói chuyện khơng? b Sao nhà bạn sẽ, ngăn nắp thế? c Bài tốn khơng khó làm phép nhân sai Sao mà lú lẫn nhỉ? d Chơi diều thích chứ? - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu nội dung - HS làm VBT - HS nối tiếp đọc tình + Em gái em học mẫu giáo chiều qua mang phiếu bé ngoan + Em khen bé: " Sao bé ngoan ? " - HS nhận xét, bổ sung - Học sinh nêu nội dung ... trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài 2( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS thảo luận nhóm ( phút ) - Gọi số nhóm trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài ( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung -... Rấm hỏi với ý gì? + Câu: " Chứ " ơng Hòn Rấm khơng dùng để hỏi Câu hỏi có tác dụng gì? * Bài ( 142 ) - Gọi HS đọc nội dung - Cho HS trao đổi cặp ( phút ) - Gọi số cặp trình bày - Gọi HS nhận xét,... điều cha biết Câu hỏi dùng để làm gì? II Ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ III Luyện tập: * Bài ( 142 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS làm theo nhóm ( phút ) - Đại diện nhóm trình bày - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mỹ thuậ lớp 4 tiết 3 , Giáo án mỹ thuậ lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay