Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 22

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 29: MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Một số đồ chơi, trò chơi quen thuộc - Phân loại số trò chơi; tìm biết cách sử dụng thành ngữ,tục ngữ thuộc chủ điểm I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết dựa vào mục đích, tác dụng để phân loại số trò chơi quen thuộc(BT1) tìm vài thành ngữ, tục ngữ có nghĩa cho trước liên quan đến chủ điểm (BT2); bước đầu biết sử dụng vài thành ngữ, tục ngữ BT2 tình cụ thể (BT3) Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin - Rèn kĩ hoạt động nhóm, tham gia trò chơi Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác học tập, biết bảo vệ, giữ gìn đồ chơi II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ sẵn tập III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: - Ổn định tổ chức - Kiểm tra cũ: - Đặt câu hỏi với người ? - HS trả lời - Nhận xét - Giới thiệu : 2.Phát triển bài: * Bài 1: HS đọc y/ cầu - Tổ chức hoạt động nhóm 4: Yêu - HS đọc cầu hoàn thành phiếu, giới thiệu - Hoạt động nhóm, thảo luận hồn thành phiếu với bạn trò chơi em biết; cách Trò chơi rèn luyện Kéo co, vật thức chơi trò chơi cụ thể sức mạnh Trò chơi rèn luyện Nhảy dây, cò lò, đá - Nhận xét kết luận khéo léo cầu Trò chơi rèn luyện Ô ăn quan, cờ tướng, * Bài 2: HS đọc y/ cầu - Tổ chức hoạt động theo cặp đơi: trí tuệ xếp hình Làm vào tập; cặp làm - Hoạt động theo cặp, thảo luận hoàn thành bảng phụ tập - Nhận xét kết luận Nghĩa Chơi Ở chọn Chơi Chơi - Gọi HS đọc lại phiếu thành với nơi, diều dao ngữ, tục lửa chơi đứt có ngữ chọn dây ngày bạn đứt tay Làm việc + nguy hiểm Mất + trắng tay Liều lĩnh * Bài 3: gặp tai + Gọi HS đọc y/ cầu hoạ - Tổ chức hoạt động theo cặp đôi: Phải biết + + Xây dựng tình …sống + Dùng câu thành ngữ, tục ngữ để khuyên bạn - Hoạt động theo cặp - Gọi HS trình bày a Em nối với bạn"ở chọn nơi, chơi chọn - Nhận xét bạn" cậu nên chọn bạn mà chơi Kết luận: b Em nói:"Cậu xuống đi: đừng - Gọi HS đọc thuộc lòng câu có"Chơi với lửa" thế!" thành ngữ, tục ngữ - Em bảo bạn: "Chơi dao có ngày đứt tay Học thuộc câu thành ngữ, tục đấy" Cậu xuống ngữ Chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… _ ... nói:"Cậu xuống đi: đừng - Gọi HS đọc thuộc lòng câu có"Chơi với lửa" thế!" thành ngữ, tục ngữ - Em bảo bạn: "Chơi dao có ngày đứt tay Học thuộc câu thành ngữ, tục đấy" Cậu xuống ngữ Chuẩn bị sau... Gọi HS đọc y/ cầu hoạ - Tổ chức hoạt động theo cặp đơi: Phải biết + + Xây dựng tình …sống + Dùng câu thành ngữ, tục ngữ để khuyên bạn - Hoạt động theo cặp - Gọi HS trình bày a Em nối với bạn"ở...- Tổ chức hoạt động theo cặp đơi: trí tuệ xếp hình Làm vào tập; cặp làm - Hoạt động theo cặp, thảo luận hoàn thành bảng phụ tập - Nhận xét kết luận Nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 22 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay