Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 19

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 27: LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu tác dụng dấu chấm hỏi, nhận - Luyện tập nhận biết số từ nghi biết hai dấu hiệu câu hỏi từ vấn đặt câu với từ nghi vấn nghi vấn dấu chấm hỏi - Bước đầu nhận biết dạng câu - Xác định câu hỏi văn có từ nghi vấn khơng dùng để bản, đặt câu hỏi thông thường hỏi I Mục tiêu: Kiến thức: Luyện tập nhận biết số từ nghi vấn đặt câu với từ nghi vấn Kỹ năng: Bước đầu nhận biết dạng câutừ nghi vấn nhng khơng dùng để hỏi Thái độ: Giáo dục Hs ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ viết - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: + Câu hỏi dùng để làm gì? Cho ví dụ - HS lên bảng + Nhận biết câu hỏi nhờ dấu hiệu nào? Cho ví dụ - HS nhận xét, đánh giá * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Bài 1: - Yêu cầu HS đọc tập - HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi cặp ( phút ) - HS trao đổi cặp, số cặp trình bày - Gọi HS trình bày trước lớp + Ai hăng hái khỏe nhất? + Hăng hái khỏe ai? + Trước học chúng em thường làm gì? - Gọi HS nhận xét * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Gọi số HS trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS làm bảng phụ Gọi HS nhận xét * Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT - Gọi HS nối tiếp đọc câu đặt - Gọi HS nhận xét * Bài 5: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi cặp ( phút ) - Gọi số cặp trình bày + Chúng em thường làm trước học? + Bến cảng ntn? + Bọn trẻ xóm em hay thả diều đâu? - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu + Ai đọc hay lớp mình? + Cái cặp cậu thế? + nhà cậu hay làm gì? + Vì bạn Minh lại khóc? - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS làm bảng phụ - Kết quả: a Có phải, khơng b phải không c - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS nối tiếp đọc câu đặt + Có phải cậu học lớp A không? + Cậu muốn chơi với chúng tớ, phải khơng? + Bạn thích chơi đá bóng à? - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS trao đổi cặp, số cặp trình bày - Kết quả: Câu b, c, e - Gọi HS nhận xét Kết luận: * Củng cố: + Thế câu hỏi? Cho ví dụ ? - Nhận xét * Dặn dò: - Chuẩn bị bàisau câu hỏi chúng khơng phải dùng để hỏi điều cha biết - Câu a, d câu hỏi chúng dùng để hỏi điều mà bạn cha biết - HS nhận xét - HS nêu lấy ví dụ ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... nhận xét Kết luận: * Củng cố: + Thế câu hỏi? Cho ví dụ ? - Nhận xét * Dặn dò: - Chuẩn bị bàisau câu hỏi chúng khơng phải dùng để hỏi điều cha biết - Câu a, d câu hỏi chúng dùng để hỏi điều mà bạn... đọc câu đặt + Có phải cậu học lớp A không? + Cậu muốn chơi với chúng tớ, phải khơng? + Bạn thích chơi đá bóng à? - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS trao đổi cặp, số cặp trình bày - Kết quả: Câu. .. Cho HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Gọi số HS trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS làm bảng phụ Gọi HS nhận xét * Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 19 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay