Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 18

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 26: CÂU HỎI DẤU CHẤM HỎI Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dấu hiệu dấu chấm hỏi Biết viết - Hiểu tác dụng dấu chấm hỏi, nhận dấu chấm hỏi biết hai dấu hiệu câu hỏi từ nghi vấn dấu chấm hỏi - Xác định câu hỏi văn bản, đặt câu hỏi thông thường I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu tác dụng dấu chấm hỏi, nhận biết hai dấu hiệu câu hỏi từ nghi vấn dấu chấm hỏi Kĩ năng: Xác định câu hỏi văn bản, đặt câu hỏi thông thường Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV : - Bảng phụ viết sẵn tập 1,2,3 phần nhận xét - Bài phần luyện tập - HS : - Vở tập tiếng việt III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - Gọi HS đọc đoạn văn viết người có ý chí nghị lực - HS nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: I Nhận xét * Bài ( 131 ) - Yêu cầu HS đọc tập, đọc thầm Người tìm đường lên + Tìm câu hỏi - Cho HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ - HS đọc - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS làm bảng phụ + Vì bóng được? + Cậu làm thế? - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét, bổ sung * Bài 2,3 ( 131 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS làm bảng - HS làm VBT, HS làm bảng phụ phụ Câu hỏi Của Hỏi Dấu hiệu 1.Vì bay được? Xi-ơn-cốp-xki Tự hỏi Từ Dấu chấm hỏi Cậu làm nh thế? Một người bạn Xi-ôn-cốp-xki - Gọi HS nhận xét Từ II Ghi nhớ: Dấu chấm hỏi - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ III Luyện tập: * Bài ( 131) - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu * HS đọc yêu cầu mẫu - Cho HS làm theo nhóm 4( phút ) - HS làm theo nhóm ( phút ) - GV phát bảng nhóm - HS nhận bảng nhóm - Các nhóm làm song đính - Các nhóm đính * Bài 2( 131 ) - HS nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc yêu cầu câu mẫu * HS đọc yêu cầu mẫu - Cho HS thảo luận cặp ( phút ) - HS thảo luận cặp - Gọi số cặp trình bày - số cặp trình bày + Về nhà bà cụ làm gì? - Về nhà bà cụ kể lại chuyện cho CBQ nghe + Vì CBQ ân hận? - Vì viết chữ xấu nên bà cụ bị đuổi khỏi cử quan, không giải * Bài ( 131) - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Cho HS làm VBT - Gọi HS đọc nối tiếp câu nỗi oan uổng * HS đọc yêu cầu mẫu - HS làm VBT - HS nối tiếp đọc câu + Mình để bút đâu nhỉ? + Cái kính để đâu nhỉ? - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Câu hỏi dùng để làm ? - Học sinh nêu nội dung + Câu hỏi thường có từ nghi vấn nào? - Nhận xét - Chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... làm VBT, HS làm bảng phụ phụ Câu hỏi Của Hỏi Dấu hiệu 1.Vì bay được? Xi-ơn-cốp-xki Tự hỏi Từ Dấu chấm hỏi Cậu làm nh thế? Một người bạn Xi-ôn-cốp-xki - Gọi HS nhận xét Từ II Ghi nhớ: Dấu chấm hỏi... đọc nối tiếp câu nỗi oan uổng * HS đọc yêu cầu mẫu - HS làm VBT - HS nối tiếp đọc câu + Mình để bút đâu nhỉ? + Cái kính để đâu nhỉ? - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Câu hỏi dùng để... bảng nhóm - Các nhóm làm song đính - Các nhóm đính * Bài 2( 131 ) - HS nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc yêu cầu câu mẫu * HS đọc yêu cầu mẫu - Cho HS thảo luận cặp ( phút ) - HS thảo luận cặp -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 18 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay