Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 17

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: LuyỆN từ câu Tiết 25: MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ NGHỊ LỰC Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Biết số từ, câu tục ngữ nói - Hệ thống hố hiểu sâu thêm ý chí, nghị lực người từ ngữ học - Mở rộng hệ thống hố vốn từ nói thuộc chủ điểm: Có chí nên ý chí, nghị lực - Luyện tập mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm I Mục tiêu: Kiến thức : - Hệ thống hoá hiểu sâu thêm từ ngữ học thuộc chủ điểm: Có chí nên Kỹ : - Luyện tập mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Thái độ : - Giáo dục Hs ý thức học tập II Đồ dùng: GV : - Phiếu kẻ sẵn cột a,b ( NDBT 1) HS : - Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: Tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác - HS đứng chỗ đặc điểm sau: xanh, sướng - HS nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Bài ( 117 ) - Yêu cầu HS đọc tập - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào VBT, HS làm - HS làm VBT, HS làm bảng phụ bảng phụ ý chí nghị lực người Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lòng… Thách thức ý chí nghị lực người ý khó khăn, gian khó, gian nan, gian - Gọi HS nhận xét * Bài ( 117 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Gọi số HS trình bày lao, thử thách… - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Người thành đạt ngời biết bền chí nghiệp - Mỗi lần vợt qua gian khổ lần người trởng thành - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 117 ) - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Viết người có ý chí nghị + Đoạn văn u cầu viết nội dung gì? lực nên vợt qua nhiều thử thách, đạt thành công - Bác hàng xóm bên cạnh nhà em + Bằng cách em viết đợc điều ? - Đó ông nội em - Cho HS viết ô ly - Cho HS viết VBT - HS đọc - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Nêu số từ nói lên ý chí nghị lực người ? - Nhận xét - Chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... nhận xét * Bài ( 117 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Gọi số HS trình bày lao, thử thách… - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT, HS đọc nối tiếp câu - Người thành... nghiệp - Mỗi lần vợt qua gian khổ lần người trởng thành - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 117 ) - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Viết người có ý chí nghị + Đoạn văn yêu cầu viết nội... Cho HS viết ô ly - Cho HS viết VBT - HS đọc - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Nêu số từ nói lên ý chí nghị lực người ? - Nhận xét - Chuẩn bị sau ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 17 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay