Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 15

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 23: MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ NGHỊ LỰC Những kiến thức HS Những kiến thức hình thành biết liên quan đên học - Đã biết người - Biết số từ, câu tục ngữ nói ý chí, vượt qua khó khăn nghị lực người - Mở rộng hệ thống hố vốn từ nói ý chí, nghị lực - Bước đầu biết xếp từ Hán Việt ( có tiếng chí ) theo nhóm nghĩa (BT1); hiểu nghĩa từ nghị lực từ nghị lực (BT2) ; điền số từ (nói ý chí, nghị lực ) vào chỗ trống đoạn văn (BT3) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết số từ, câu tục ngữ nói ý chí, nghị lực người - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ nói ý chí, nghị lực Kỹ năng: - Bước đầu biết xếp từ Hán Việt ( có tiếng chí ) theo nhóm nghĩa (BT1); hiểu nghĩa từ nghị lực từ nghị lực (BT2) ; điền số từ (nói ý chí, nghị lực ) vào chỗ trống đoạn văn (BT3) Thái độ: - Hiểu ý nghĩa chung số câu tục ngữ theo chủ điểm học(BT4) II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ viết nội dung BT 3, giấy khổ to, bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Bài cũ: Đặt câu có dùng tính từ? - HS lên bảng - Nhận xét - Nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Hướng dẫn làm BT Bài Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng, lớp làm nháp - Gọi HS nhận xét, chữa Chí : có nghĩa ,hết sức(chí - GV chốt lời giải phải, chí lí , chí thân) Chí : có nghĩa ý muốn bền bỉ( ý chí, chí khí, chí) Bài Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận TLCH - Gọi HS phát biểu bổ sung + Làm việc liên tục, bền bỉ nghĩa từ nào? + Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ nghĩa từ nào? + Có tình cảm chân tình sâu sắc nghĩa từ nào? - GV cho HS đặt câu với số từ: nghị lực, kiên trì,… Bài Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS nhận xét, chữa - GV chốt lời giải - Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh Bài Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận ý nghĩa câu tục ngữ - GV giải nghĩa đen cho HS nghe - Gọi HS phát biểu ý kiến bổ sung ý nghĩa câu tục ngữ - GV kết luận, chốt ý Kết luận: - Đặt câu với từ “nghị lực” - Nhận xét tiết học - HTL câu tục ngữ vừa học - HS phát biểu a) Nghĩa kiên chì b) nghĩa từ kiên cố c) nghĩa từ chí tình chí nghĩa - HS nêu yêu cầu - HS trao đổi, thảo luận cặp Đại diện nhóm trình bày Từ cần điền : Nghị lực , nản chí, tâm, kiên nhẫn , chí , nguyện vọng HS đọc đoạn văn - HS đọc to - Thảo luận nhóm đơi - Lắng nghe - HS đặt câu ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... nghĩa câu tục ngữ - GV giải nghĩa đen cho HS nghe - Gọi HS phát biểu ý kiến bổ sung ý nghĩa câu tục ngữ - GV kết luận, chốt ý Kết luận: - Đặt câu với từ “nghị lực” - Nhận xét tiết học - HTL câu. .. Làm việc liên tục, bền bỉ nghĩa từ nào? + Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ nghĩa từ nào? + Có tình cảm chân tình sâu sắc nghĩa từ nào? - GV cho HS đặt câu với số từ: nghị lực, kiên trì,… Bài Gọi... HS phát biểu a) Nghĩa kiên chì b) nghĩa từ kiên cố c) nghĩa từ chí tình chí nghĩa - HS nêu u cầu - HS trao đổi, thảo luận cặp Đại diện nhóm trình bày Từ cần điền : Nghị lực , nản chí, tâm, kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 15 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay