Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 14

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ và câu Tiết 21: LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức bài đên bài học hình thành - Biết động từ từ hoạt động - Hiểu số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ - Biết sử dụng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Kỹ năng: - Biết sử dụng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ, chép bảng lớp VD III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn địn tổ chức * Bài cũ: Đặt câu có danh từ ? - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của Phát triển bài: * Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS gạch động từ bổ sung ý nghĩa cho câu + Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ đến? Nó cho biết điều gì? + Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ trút? Nó gợi cho em biết điều gì? - Kết luận - Yêu cầu HS đặt câutừ bổ sung ý nghĩa thời Hoạt động HS - HS lên bảng đặt câu - HS đọc - HS lên bảng,lớp gạch vào VBT - Trời ấm pha lành lạnh.Tết “sắp” đến (Từ bổ sung ý nghĩa t/gian cho từ “đến” Nó cho biết việc diễn t/gian gần) - Rặng đào trút hết lá.(Từ “đã” bổ sung cho ý nghĩa t/gian cho ĐTừ “trút”.Nó cho biết việc hoàn thành tốt) - HS nối đặt câu gian cho động từ Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi làm - Gọi HS nhận xét, GV kết luận lời giải + Tại chỗ trống em điền từ (đã, sắp, sang)? Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu truyện vui - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc làm - Nhận xét, kết luận lời giải - Gọi HS đọc lại câu chuyện sửa + Tại lại thay từ đang(bỏ đã, bỏ sẽ)? + Truyện đáng cười điểm nào? Kết luận: * Củng cố: + Những từ thường dùng bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ ? * Dặn dò: - Nhận xét tiết học - CB cho sau - HS nối đọc - Trao đổi, thảo luận nhóm “Một nhà bác học làm việc….Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ơng Thưa giáo sư,… Giáo sư hỏi: Nó đọc thế? - HS đọc - Trao đổi nhóm bàn - HS đọc chữa - HS đọc lại truyện - Giải thích - HS nêu - HS nêu ... Gọi HS đọc lại câu chuyện sửa + Tại lại thay từ đang(bỏ đã, bỏ sẽ)? + Truyện đáng cười điểm nào? Kết luận: * Củng cố: + Những từ thường dùng bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ ? * Dặn dò:... Dặn dò: - Nhận xét tiết học - CB cho sau - HS nối đọc - Trao đổi, thảo luận nhóm “Một nhà bác học làm việc….Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ơng Thưa giáo sư,… Giáo sư hỏi: Nó đọc thế?...gian cho động từ Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi làm - Gọi HS nhận xét, GV kết luận lời giải + Tại chỗ trống em điền từ (đã, sắp, sang)? Bài 3: Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 14 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay