Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 13

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 3: Luyện từ câu ÔN TẬP TIẾT Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Biết các nội dung đã được học liên quan - Kiểm tra đọc hiểu đến bài kiểm tra - Làm bài tập luyện từ và câu I Mục tiêu: - Kiểm tra đọc hiểu - Làm bài tập luyện từ và câu - Vận dụng kiến thức làm được bài kiểm tra - Giáo dục Học sinh ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu KT - HS: Ôn bài III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ởn định tở chức: * KTBC: Kiểm tra chuẩn bị HS * Giới thiệu bài: Phát triển bài: - HS đọc thầm : Quê hương - HS làm tập phần B vào phiếu tập - Quan sát nhắc nhở HS làm bài - Thu phiếu - Nhận xét và chữa Câu 1: ý b Hòn Đất Câu 2: ý c: Vùng biển Câu 3: ý c: Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới Câu 4: ý b: Vòi vọi Câu 5: ý b: Chỉ có vần và Câu 6: ý a : oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa Câu 7: thần tiên Câu 8: ý c: ba từ: Chị Sứ, Hòn Đất, Ba Thê Kết luận: Hoạt động HS - Hát chuyển tiết - HS đọc thầm bài văn - HS làm bài - HS nghe nhận xét, chữa bài * Củng cố: - NX học * Dặn dò: - Ơn tập tiếp - HS nghe ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 13 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay