Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 12

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 18: ĐỘNG TỪ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết từ ngữ hành động, trạng - Hiểu ý nghĩa động từ thái - Tìm động từ câu văn, đoạn văn - Dùng động từ hay, có ý nghĩa nói viết I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa động từ Kĩ năng: Tìm động từ câu văn, đoạn văn Thái độ: Dùng động từ hay, có ý nghĩa nói viết II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ, tranh minh hoạ Sgk trang 94 - HS: Giấy, bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: + 1HS nêu từ nghĩa với từ ước mơ: ước mong , mơ ước, mơ tưởng - Nhận xét I Nhận xét: - Gọi HS đọc đoạn văn - Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm từ theo yêu cầu - Gọi HS phát biểu ý kiến, nhóm khác nhận xét * GV: Các từ nêu hoạt động, trạng thái người, vật Đó động từ + Vậy động từ gì? II Ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ + Vậy từ bẻ, biến có động từ không? - HS đọc - Tiến hành thảo luận + Chỉ hoạt động anh chiến sĩ thiếu nhi: nhìn, nghĩ, thấy + Chỉ trạng thái vật: đổ, bay + ĐT từ hoạt động, trạng thái vật - HS đọc ghi nhớ - Nối nêu VD: bẻ, biến, thâý, nói, nghe, đọc ,viết - HS đọc - Thảo luận tìm từ - Đại diện nhóm trình bày - Yêu cầu HS lấy VD động từ III Luyện tập: Bài 1(94) - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - GV phát bảng phụ cho nhóm Yêu cầu nhóm tìm từ trìng bày kết thảo luận - Kết luận từ Các HĐ nhà đánh răng, rửa mặt ăn cơm uống nước trông em Các HĐ trường học bài, lau bàn, nghe giảng, hát,múa làm HS đọc - Thảo luận cặp đơi - nhóm trình bày a) đến, yết kiến, cho, nhận, xin, dùi, có thể, lặn b) mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ngắt, thành, tưởng, có - HS đọc - HS làm động tác , HS nêu động từ Bài 2.(94) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp , tìm từ ghi nháp - Gọi HS trình bày - Kết luận lời giảI Bài 3.(94) - Gọi HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS quan sát tranh minh - Học sinh làm hoạ Sgk gọi HS lên bảng vào tranh để mô tả trò chơi - T/c cho HS diễn kịch câm Kết luận: * Củng cố: Thế động từ? - Động từ từ ngữ hành động, * Dặn dò: BTVN: trạng thái ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... Yêu cầu HS lấy VD động từ III Luyện tập: Bài 1( 94) - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - GV phát bảng phụ cho nhóm u cầu nhóm tìm từ trìng bày kết thảo luận - Kết luận từ Các HĐ nhà đánh răng, rửa mặt ăn... làm động tác , HS nêu động từ Bài 2.( 94) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp , tìm từ ghi nháp - Gọi HS trình bày - Kết luận lời giảI Bài 3.( 94) - Gọi HS đọc yêu cầu -... tranh minh - Học sinh làm hoạ Sgk gọi HS lên bảng vào tranh để mô tả trò chơi - T/c cho HS diễn kịch câm Kết luận: * Củng cố: Thế động từ? - Động từ từ ngữ hành động, * Dặn dò: BTVN: trạng thái ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 12 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay