Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 11

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 17:MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã biết ước mơ ước mơ đẹp - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm : ước mơ - Hiểu giá trị ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng từ ngữ kết hợp với từ Uớc mơ - Hiểu ý nghĩa biết cách sử dụng số câu tục ngữ thuộc chủ điểm Ước mơ I Mục tiêu: Kiến thức: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm : ước mơ Kỹ năng: - Hiểu giá trị ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng từ ngữ kết hợp với từ Uớc mơ Thái độ: - Hiểu ý nghĩa biết cách sử dụng số câu tục ngữ II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ - HS: Từ điển III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: + 1HS nêu t/d dấu ngoặc kép? - HS lên bảng - Nhận xét Phát triển bài: Hướng dẫn HS làm tập Bài 1.(87) - HS đọc - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS đọc lại Trung thu độc - Lớp đọc thầm làm cá nhân - HS nối TL: lập, ghi vào nháp từ đồng mơ tưởng, mơ ước nghĩa với từ Ước mơ + Mong muốn thiết tha điều tốt đẹp - Gọi HS trả lời tương lai + Mong ước có nghĩa gì? Em mong ước sau trở thành cô giáo + Đặt câu với từ mong ước? + Mong mỏi tưởng tượng điều mong mỏi đạt + Mơ tưởng nghĩa gì? tương lai Bài 2.(87) - Gọi HS đọc yêu cầu - Phát bảng phụ cho nhóm Yêu cầu HS sử dụng từ điển tìm ghi từ vào bảng phụ Nhóm xong trước treo bảng phụ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Kết luận từ Bài 3.(87) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu thảo luận theo cặp đôi để ghép từ thích hợp - Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận lời giảI Bài 4.(87) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm tìm VD minh hoạ cho ước mơ - Gọi HS phát biểu ý kiến GV nhận xét Kết luận: * Củng cố: - GV nhận xét học * Dặn dò: - Dặn ghi nhớ từ ngữ thuộc chủ điểm Ước mơ HTL câu thành ngữ - HS đọc - Thảo luận nhón bàn Ước ước muốn ước mơ ước ao ước mong ước vọng - HS đọc - Thảo luận cặp đơi - Đại diện nhóm trình bày * ƯM đánh giá cao; cao đẹp, đẹp đẽ, cao cả, lớn, đáng * ƯM đánh giá khơng cao: nho nhỏ * ƯM đánh giá thấp: viển vông, kì quặc, dại dột - HS đọc - Thảo luận nhóm bàn - Đại diện nhóm phát biểu *ƯM đánh giá cao: thành bác sĩ, kĩ sư, bác học * ƯM đánh giá khơng cao: có truyện để đọc, có xe đạp để * ƯM đánh giá thấp: xem ti vi ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... từ điển tìm ghi từ vào bảng phụ Nhóm xong trước treo bảng phụ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Kết luận từ Bài 3.(87) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu thảo luận theo cặp đôi để ghép từ. .. đẹp đẽ, cao cả, lớn, đáng * ƯM đánh giá không cao: nho nhỏ * ƯM đánh giá thấp: viển vơng, kì quặc, dại dột - HS đọc - Thảo luận nhóm bàn - Đại diện nhóm phát biểu *ƯM đánh giá cao: thành bác... chủ điểm Ước mơ HTL câu thành ngữ - HS đọc - Thảo luận nhón bàn Ước ước muốn ước mơ ước ao ước mong ước vọng - HS đọc - Thảo luận cặp đôi - Đại diện nhóm trình bày * ƯM đánh giá cao; cao đẹp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 11 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay