Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 10

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 16: DẤU NGOẶC KÉP Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - HS biết dấu ngoặc kép phối hợp với - Nắm tác dụng dấu ngoặc dấu hai chấm lời nói nhân vật kép, cách dùng dấu ngoặc kép - Biết dùng dấu ngoặc kép viết I Mục tiêu: Kiến thức: Nắm tác dụng dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép Kĩ năng: Biết dùng dấu ngoặc kép viết Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ, minh hoạ Sgk trang 84 - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Bài cũ: - 1HS nêu cách viết tên người tên địa lí nước ngoài? Lấy VD - Nhận xét Phát triển bài: a) Nhận xét: Bài 1: - Yêu cầu HS đọc thầm TLCH: + Những từ ngữ câu đặt dấu ngoặc kép? - GV gạch chân phấn màu + Những từ ngữ cấu lời ai? + Những dấu ngoặc kép dùng đoạn văn có tác dụng gì? - GV giảng Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôivà TLCH: + Khi dấu ngoặc kép dùng độc lập? - HS lên bảng - HS đọc - Đọc thầm TLCH " Người lính nhân dân." " Tơi có học hành." + Lời nói Bác Hồ + Dùng để đánh dấu chỗ trích dẫn lời nói trực tiếp nhân vật - HS đọc - Thảo luận cặp đôi,TLCH + Khi lời dẫn trực tiếp từ hay cụm từ VD: Bác tự cho là" Người lính + Khi dấu ngoặc kép dùng " phối hợp với dấu hai chấm? + Khi lời dẫn trực tiếp câu trọn - GV giảng vẹn hay đoạn văn VD: Bác nói: " Tơi có học Bài 3: hành." - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - GV giảng Tắc kè - HS nghe - HSTL + Từ "lầu" gì? + Chỉ ngơi nhà tầng cao, to, sang trọng + Tắc kè hoa có xây lầu the + Tắc kè hoa xây tổ cây, tổ tắc kè nghĩa không? bé cái"lầu" theo nghĩa + Từ"lầu" khổ thơ dùng + Từ lầu gọi tổ nhỏ tắc kè với nghĩa gì? để đề cao giá trị tổ + Dấu ngoặc kép trường hợp + Dùng để dánh dấu từ "lầu" từ đuợc dùng làm gì? dùng với ý nghĩa đặc biệt - GV giảng b) Ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc - Yêu cầu HS lấy VD - HS nối lấy VD c) Luyện tập: Bài 1(83): - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS trao đổi tìm lời nói - Thảo luận nhóm bàn trực tiếp - HS nêu miệng - Gọi HS làm " Em làm để giúp đỡ mẹ." - GV chữa " Em nhiều mùi xoa." Bài (83): - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận TLCH - HS thảo luận TL + Đề cô giáo câu văn + Những lời nói trực tiếp đoạn bạn HS lời đối văn viết xuống dòng đặt sau thoại trực tiếp người khơng? dấu gạch đầu dòng Vì khơng phải - Gọi HS nhận xét, bổ sung lời nói trực tiếp NV nói - GV giảng: Đề cô giáo chuyện câu văn bạn HS không - Nhận xét, bổ sung phải dạng đối thoại trực tiếp điểm mà hay nhầm lẫn viết Bài 3.(83) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung a) Gọi HS làm - Gọi HS nhận xét chữa - Kết luận lời giảI + Tại Vôi vữa lại đặt dấu ngoặc kép? b) Tiến hành tương tự Kết luận: * Củng cố: Hãy nêu tác dụng dấu ngoặc kép? * Dặn dò: Nhận xét học VN ơn - HS đọc - HS làm miệng a) " vôi vữa" b) " trường thọ" , " đoản thọ" - HS trả lời ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... không? bé cái"lầu" theo nghĩa + Từ" lầu" khổ thơ dùng + Từ lầu gọi tổ nhỏ tắc kè với nghĩa gì? để đề cao giá trị tổ + Dấu ngoặc kép trường hợp + Dùng để dánh dấu từ "lầu" từ đuợc dùng làm gì? dùng với... lời dẫn trực tiếp câu trọn - GV giảng vẹn hay đoạn văn VD: Bác nói: " Tơi có học Bài 3: hành." - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - GV giảng Tắc kè - HS nghe - HSTL + Từ "lầu" gì? + Chỉ... Bài (83): - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận TLCH - HS thảo luận TL + Đề cô giáo câu văn + Những lời nói trực tiếp đoạn bạn HS lời đối văn viết xuống dòng đặt sau thoại trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 10 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay