Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 9

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 3: Luyện từ câu CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI ,TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGỒI Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành HS biết viết tên người ,tên địa lí Việt Nam Biết quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngồi Viết tên người, tên địa lí nước ngồi I Mục tiêu: - Biết quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngồi - Viết tên người, tên địa lí nước viết - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ, chép BT lên bảng lớp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + 1HS viết tên tỉnh, danh lam thắng cảnh? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: I Nhận xét: Bài 1.(48) - GV viết mẫu tên người, tên địa lí lên bảng - HS đọc theo - Hướng dẫn HS đọc tên người tên địa lí bảng Bài 2.(48) - Gọi HS đọc yêu cầu Sgk - HS đọc - Yêu cầu hS trao đổi theo cặp đôi TLCH: - Thảo luận + Mỗi tên riêng nói gồm phận, Lép Tôn-xtôi (2 phận ) phậngồm tiếng? + Bộ phận1: Lép ( tiếng ) + Chữ đầu phận viết nào? +Bộ phận2:Tôn-xtôi(2 tiếng) + Viết hoa + Cách viết tiếng phận + Giữa tiếng nào? phận có gạch nối Bài 3.(48) - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Thảo luận - Yêu cầu HS trao đỏi nhóm bàn, TLCH: + Viết giống tên riêng + Cách viết mọt số tên người, tên địa lí nước ngồi VN Tất tiếng có đặc biệt? * GV giảng: Những tên người, tên địa lí nước tập tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt II Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS lấy VD viết III Luyện tập Bài 1.(48) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Phát bảng phụ cho nhóm, yêu cầu nhóm trao đổi làm BT Làm xong treo bảng, lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận lời giải - Gọi HS đọc lại đoạn văn Cả lớp đọc thầm TLCH: + Đoạn văn viét ai? + Em biết nhà bác học Lu-i Pa -xtơ qua phương tiện nào? Bài 2.(48) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS lên bảng viết Cả lớp viết vào - Gọi HS nhận xét, bổ sung - GV kết luận lời giải Bài 3.(48) - Yêu cầu HS đọc đề quan sát tranh , GV hướng dẫn HS chơi trò chơi - Dán phiếu lên bảng, yêu cầu nhóm thi tiếp sức - Gọi HS đọc phiếu nhóm - GV HS bình chọn nhóm du lịch tới nhiều nước viết hoa Thích Ca Mâu Ni; Hi Mã Lạp Sơn - HS đọc - HS nối lấy VD - HS đọc - Thảo luận , hoàn thành BT ác- boa ; Lu-i Pa- xtơ Quy- dăng-xơ - Viết Lu-i Pa- xtơ - HS đọc Tên người An be Anh-xtanh; Crít-xti-an An-đécxen; Y-u-riGaga-rin - HS đọc - HS đọc quan sát tranh đại diện nhóm thi - HS đọc phiếu nhóm Tên nước Nga ấn độ Nhật Bản Lào Trung Quốc Căm-puchia - HSnhắc lại ghi nhớ Kết luận: * Củng cố: + Khi viết tên người, tên địa lí nước ngồi cần viết nào? - GV nhận xét học - Dặn VN học thuộc lòng tên nước, tên thủ nước biết BT ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… _ ... cầu HS lên bảng viết Cả lớp viết vào - Gọi HS nhận xét, bổ sung - GV kết luận lời giải Bài 3. (48 ) - Yêu cầu HS đọc đề quan sát tranh , GV hướng dẫn HS chơi trò chơi - Dán phiếu lên bảng, yêu cầu... treo bảng, lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận lời giải - Gọi HS đọc lại đoạn văn Cả lớp đọc thầm TLCH: + Đoạn văn viét ai? + Em biết nhà bác học Lu-i Pa -xtơ qua phương tiện nào? Bài 2. (48 ) - Gọi... tên địa lí nước ngồi tập tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt II Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS lấy VD viết III Luyện tập Bài 1. (48 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Phát bảng phụ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 9 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay