Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 8

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 13: CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÝ VIỆT NAM Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Nắm cách viết hoa tên người tên Biết viết hoa mọtt số danh từ riêng địa lí Việt Nam - Biết vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người tên địa lí VN để viết số tên riêng VN I Mục tiêu: - Nắm cách viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam - Biết vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người tên địa lí VN để viết số tên riêng VN II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ có tên quận, huyện danh lam thắng cảnh - tờ phiếu ghi sẵn sơ đồ họ tên đệm người III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Kiểm tra cũ: + 1HS viết DTR? ( Nguyễn Ái Quốc, sông Cửu Long ) + Danh từ riêng gì? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a, Nhận xét: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đơi tìm cách viết hoa tên người tên địa lí cho cụ - HS phát biểu thể, tên riêng cho gồm tiếng, chữ đầu tiếng viết NTN? * GV: Khi viết tên người tên địa lí VN cần viết hoa chữ đầu tiếng tạo thành tên b, Ghi nhớ( SGK/68) - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ - Cách viết hoa tên người tên địa lí VN thường gồm họ, tên đệm tên riêng - GV đưa bảng viết sẵn số tên để HS xem c, Luyện tập Bài 1.( 68) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Phát bảng phụ cho HS, yêu cầu HS thảo luận hoàn thành BT - Yêu cầu HS treo bảng phụ , HS khác nhận xét bổ sung - Kết luận Bài 2.( 68 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét bạn Bài (68) - HS đọc yêu cầu - HS làm theo nhóm - Hết thời gian trình bày Kết luận: + Nêu cách viết hoa tên người, tên địa lí VN? - GV nhận xét học - Học xem lại tập HS quan sát - HS đọc yêu cầu - HS trình bày - HS đọc yêu cầu - HS làm VBT + Tiên Hội; Hùng Sơn; Bản Ngoại; + Đại Từ; Định Hoá; Võ Nhai; Phú Lương - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng nhóm a) Đại Từ; Phú Bình; Định Hoá; Phú lương; Phổ Yên; Đồng Hỷ; Võ Nhai b) Hồ Núi Cốc; khu di tích lịch sử núi Văn- núi Võ; hang Phượng Hoàng, đền Đuổm ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... c, Luyện tập Bài 1.( 68) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Phát bảng phụ cho HS, yêu cầu HS thảo luận hoàn thành BT - Yêu cầu HS treo bảng phụ , HS khác nhận xét bổ sung - Kết luận Bài 2.( 68 )... yêu cầu - HS làm VBT + Tiên Hội; Hùng Sơn; Bản Ngoại; + Đại Từ; Định Hoá; Võ Nhai; Phú Lương - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng nhóm a) Đại Từ; Phú Bình; Định Hố; Phú lương; Phổ n; Đồng Hỷ; Võ Nhai... sung - Kết luận Bài 2.( 68 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét bạn Bài ( 68) - HS đọc yêu cầu - HS làm theo nhóm - Hết thời gian trình bày Kết luận: + Nêu cách viết hoa tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 8 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay