Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 7

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 12: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Hiểu nghĩa từ ngữ, câu - Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm : thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm trung thực - Tự trọng trung thực, tự trọng - Hiểu nghĩa từ ngữ thuộc chủ điểm : Trung thực- Tự trọng I Mục tiêu: Kiến thức: - Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm : trung thực- Tự trọng Kĩ năng: - Hiểu nghĩa từ ngữ thuộc chủ điểm : Trung thực-TT - Sử dụng từ thuộc chủ điểm để nói viết 3.Thái độ: - Giáo dục tính trung thực, tự trọng cho HS II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ, thẻ từ - HS: Từ điển III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp - 1HS viết DTC: sông, núi, học * Kiểm tra cũ: sinh, giáo viên, cối - Nhận xét - 1HS viết DTR: sông Hồng, núi * Giới thiệu bài: Văn, Phú Cường, bạn Hằng, Phát triển bài: Bài 1.( 63 ) - yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung * HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận,1 HS lên bảng làm Các từ cần điền: Tự trọng, tự - Gọi HS lên bảng ghép từ ngữ thích hợp kiêu, tự ti, tự tin, tự ái, tự hào - Nhận xét, kết luận lời giải - Gọi HS đọc hoàn chỉnh Bài 2.( 63 ) * HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - nhóm thi - Tổ chức cho HS thi hình thức : - HS đọc lời giải nhóm đưa từ, nhóm tìm nhanh nghĩa + Một lòng trung thành ngược lại - GV kết luận lời giải + Trước sau trung kiên + Một lòng trung nghĩa + Ăn trung hậu + Ngay thẳng trung thực Bài 3.( 63 ) * HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm - GV phát bảng phụ cho nhóm, u cầu - Đại diện nhóm trình bày nhóm trao đổi làm trung có nghĩa "giữa" - Gọi nhóm xong trước treo bảng phụ trung thu Các nhóm khác nhận xét bổ sung trung bình - Kết luận lời giải trung tâm - Gọi HS đọc lại nhóm từ Bài 4.( 63 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS dặt câu vào - GV nhận xét, sửa lỗi câu từ cho HS - HS đọc lại từ vừa tìm - HS đọc - HS làm Lớp em bạn HS trung bình Đêm trung thu thật vui Hà Nội trung tâm kinh tế, trị nước Bạn Minh người trung thực Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm Bộ đội ta trung kiên với lí tưởng cách mạng Trần Bình trọng người trung nghĩa Kết luận: - Nêu lại từ có tiếng trung có nghĩa " Một lòng dạ" - Nhận xét tiết học - Xem lại BT làm ... tâm - Gọi HS đọc lại nhóm từ Bài 4. ( 63 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS dặt câu vào - GV nhận xét, sửa lỗi câu từ cho HS - HS đọc lại từ vừa tìm - HS đọc - HS làm Lớp em bạn HS trung bình Đêm... tưởng cách mạng Trần Bình trọng người trung nghĩa Kết luận: - Nêu lại từ có tiếng trung có nghĩa " Một lòng dạ" - Nhận xét tiết học - Xem lại BT làm .. .và ngược lại - GV kết luận lời giải + Trước sau trung kiên + Một lòng trung nghĩa + Ăn trung hậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 7 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay