Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 6

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 3: Luyện từ và câu Tiết 11: DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức bài đên bài học hình thành - Hiểu danh từ từ vật - Phân biệt danh từ chung (người vật, tượng, khái niệm danh từ riêng dựa dấu hiệu đơn vị) ý nghĩa khái quát chúng - Xác định dược danh từ câu đặc - Nắm quy tắc viết hoa danh biệt danh từ khái niệm từ riêng bước đầu vận dụng quy - Biết đặt câu với danh từ tắc thực tế I Mục tiêu: Kiến thức: - Phân biệt danh từ chung danh từ riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng Kỹ năng: - Nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng bước đầu vận dụng quy tắc thực tế Thái độ: - Giáo dục ý thức viết hoa danh từ riêng trường hợp II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ tự nhiên VN, tranh ảnh vua Lê Lợi, bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: + 1HS đặt câu có danh từ - HS trả lời + Danh từ gì? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: I Nhận xét: Bài 1.( 57 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận tìm từ a) sơng c) vua - Nhận xét giới thiệu BĐ tự nhiên b) Cửu Long d) Lê Lợi VN, giới thiệu vua Lê Lợi Bài 2.( 57 ) - Yêu cầu HS đọc đề - HS đọc - Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi, TLCH: - HS thảo luận cặp đôi - Gọi HS TL, HS khác nhận xét, bổ sơng tên chung dòng sung nước chảy tương đối lớn,trên - GV kết luận DT chung DT riêng thuyền bè lại Bài 3.( 57 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận TLCH - GV kết luận cách viết DT riêng tên người tên địa danh + Cưủ Long: Tên riêng dòng sơng có nhánh ĐBSCL + vua: Tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến + Lê Lợi: Tên riêng vị vua mở đầu nhà Hậu Lê - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận + Tên chung để dòng nước: sơng khơng viết hoa; tên riêng dòng sơng cụ thể: Cửu Long viết hoa + Tên chung người đứng đầu triều đại phong kiến: vua không viết hoa; tên riêng vị vua cụ thể: Lê Lợi viết hoa - Lớp nhận xét - DTC: Tên lồi vật: sơng , núi, vua, chúa - DTR: tên cụ thể,tên riêng vật: S Hồng, núi Thái Sơn, cô Nga - HS đọc II Ghi nhớ + Thế DT chung, DT riêng? Cho VD? + Khi viết DT riêng cần lưu ý điều gì? - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc yêu cầu III Luyện tập - HS làm Bài 1.( 57 ) Danh từ Danh từ riêng - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung chung - Phát bảng phụ cho nhóm HS, u cầu núi,sơng, Chung,Lam, nhóm thảo luận hồn thành BT dòng,dãy,mặt,s Thiên Nhẫn, - Yêu cầu nhóm xong trước treo bảng ơng,ánh, Trác, Đại Huệ, phụ, nhóm khác nhận xét bổ sung nắng,đường, Bác Hồ - Kết luận dây,nhà,trái, phải,giữa + Tại em xếp từ dãy vào DT chung? trước + dãy DTC: núi nối + Vì Thiên Nhẫn xếp vào DT tiếp liền riêng? + Thiên Nhẫn: tên riêng dãy núi Bài 2.( 57 ) - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét bạn + Họ tên bạn DT chung hay DT riêng? Vì sao? Kết luận: * Củng cố: + Những từ ntn gọi DTC, DTR? * Dặn dò: Học xem lại tập - HS thảo luận TL + Họ tên bạn DTR người cụ thể - HS nêu ... ơng,ánh, Trác, Đại Huệ, phụ, nhóm khác nhận xét bổ sung nắng,đường, Bác Hồ - Kết luận dây,nhà,trái, phải,giữa + Tại em xếp từ dãy vào DT chung? trước + dãy DTC: núi nối + Vì Thiên Nhẫn xếp vào... người đứng đầu triều đại phong kiến: vua không viết hoa; tên riêng vị vua cụ thể: Lê Lợi viết hoa - Lớp nhận xét - DTC: Tên lồi vật: sơng , núi, vua, chúa - DTR: tên cụ thể,tên riêng vật: S Hồng,... riêng? Cho VD? + Khi viết DT riêng cần lưu ý điều gì? - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc yêu cầu III Luyện tập - HS làm Bài 1.( 57 ) Danh từ Danh từ riêng - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung chung - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 6 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay