Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 4

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ và câu Tiết 8: LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức bài đên bài học hình thành - Hiểu từ láy từ ghép cách - Qua luyện tập, bước đầu nắm cấu tạo từ phức tiếng Việt : Từ ghép từ nhóm từ từ ghép, từ láy câu gồm tiếng có nghĩa ghép lại với văn, đoạn văn Từ láy từ có tiếng hay âm, vần - Bước đầu nắm nhóm từ láy lặp lại (Giống âm đầu, vần, âm đầu vần) I Mục tiêu: Kiến thức: - Qua luyện tập, bước đầu nắm nhóm từ từ ghép, từ láy câu văn, đoạn văn Kỹ năng: - Bước đầu nắm nhóm từ láy (Giống âm đầu, vần, âm đầu vần) BT3 Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức chăm học II Đồ dùng dạy học: - GV : bảng phụ, từ điển - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Chuyển tiết * Bài cũ: + Thế từ ghép ? cho VD? - HS trả lời + Thế từ láy? Cho VD? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu của Phát triển bài: Bài 1.( 43 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung * HS đọc yêu cầu - GV ghi từ ghép lên bảng - HS tiến hành thảo luận + Từ bánh trái: chung loại bánh, có + bánh trái: từ ghép có nghĩa tổng nghĩa bao quát chung từ ghép gì? hợp + Từ bánh rán: loại bánh riêng để phân biệt với loại bánh khác từ + bánh rán: có nghĩa phân loại ghép gì? + Trong Tiếng Việt có kiểu từ ghép nào? + Có kiểu từ ghép: Tổng hợp - GV nhận xét câu trả lời của HS phân loại Bài 2.( 43 ) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS trao đổi hoàn thành BT - GV phát bảng phụ cho nhóm Yêu cầu HS trao đổi nhóm hồn thành BT - Yêu cầu nhóm xong trước treo bảng phụ, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lời giải + Tại xếp tàu hoả vào từ ghép phân loại? từ núi non vào từ ghép tổng hợp? + TGPL: đường day, xe đạp, tàu hoả, xe điện, máy bay + TGTH: ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bờ bãi, hình dạng, màu sắc + tàu hoả( PL) phân loại tàu thuỷ, tàu bay núi non( TH) chung loại địa hình - HS nhận xét, bổ sung Bài 3.( 44 ) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS hoạt động nhóm - GV phát bảng phụ cho nhóm, yêu cầu HS + Hai tiếng giống âm đầu: làm việc nhóm nhút nhát - Gọi nhóm treo bảng phụ , nhóm + Hai tiếng giống vần:lao khác nhận xét, bổ sung xao, lạt xạt - GV chốt lời giải + Hai tiếng giống âm đầu + Muốn xếp từ láy ô cần xác vần: rào rào, he định phận nào? HS nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS phân tích mơ hình cấu tạo của vài từ láy Kết luận: * Củng cố: Từ ghép có loại nào? - HS nêu * Dặn dò: Về nhà làm BT2,3 _ ... treo bảng phụ, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lời giải + Tại xếp tàu hoả vào từ ghép phân loại? từ núi non vào từ ghép tổng hợp? + TGPL: đường day, xe đạp, tàu hoả, xe điện, máy bay + TGTH:... giống âm đầu + Muốn xếp từ láy ô cần xác vần: rào rào, he định phận nào? HS nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS phân tích mơ hình cấu tạo của vài từ láy Kết luận: * Củng cố: Từ ghép có loại nào? -... PL) phân loại tàu thuỷ, tàu bay núi non( TH) chung loại địa hình - HS nhận xét, bổ sung Bài 3.( 44 ) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS hoạt động nhóm - GV phát bảng phụ cho nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 4 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay