Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 3

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG Những kiến thức HS biết có Những kiến thức học cần liên quan đến học hình thành Cấu tạo tiếng gồm ba phần, phân Khắc sâu cấu tạo tiếng, biết hai tích cấu tạo tiếng tiếng bắt vần với thơ I Mục tiêu: Kiến thức: - Điền cấu tạo tiếng theo phần học (âm đầu, vần , thanh) theo bảng mẫu BT1 - Nhận biết tiếng có vần giống BT2, BT3 - HS khá, giỏi nhận biết cặp tiếng bắt đầu với thơ (BT4), giải câu đố BT5 Kĩ năng: Phân tích cấu tạo tiếng, nhận biết tiếng có vần giống Thái độ: u thích môn học II Đồ dùng: Bảng phụ, phiếu tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: - Kiểm tra cũ: Phân tích phận HS lên bảng, NX, đánh giá tiếng câu : Lá lành đùm rách - NX, đánh giá - Giới thiệu bài: Phát triển bài: Bài 1(T12) Nêu yêu cầu BT,đọc VD - 1HS đọc,lớp đọc thầm HS làm theo cặp - Phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ theo sơ đồ Tiếng khơn ngoan đối đáp người ngồi gà Â đầu Vần kh ôn ng oan đ ôi đ ap ng ươi ng oai g a c ung Bài 2(T12): Nêu yêu cầu? Tìm tiếng bắt vần với mẹ hoài đá m m ch h đ nh - NX, sửa sai - - hoài - 1HS nêu - 2HS lên bảng ,lớp làm vào câu tục ngữ ? Bài 3: Nêu yêu cầu? - Y/c học sinh suy nghĩ làm làm nhanh Bài 4: Nêu yêu cầu? - Đây câu đố chữ (ghi tiếng) nên tìm lời giải chữ ghi tiếng - Câu đố y/c: Bớt đầu - bớt âm đầu Bỏ đuôi - bỏ âm cuối - Thi giải giải nhanh Kết luận: - Nêu cấu tạo tiếng? Những BP thiết phải có? - Nhận xét học - Xem trước BT2(T17) tra từ điển để hiểu nghĩa từ - Các cặp tiếng bắt vần với nhau: Choắt - ,xinh - nghênh - Cặp có vần giống hồn tồn: Choắt - - Cặp có vần giống khơng hồn tồn: Xinh - nghênh - HS đọc yêu cầu - Làm nháp, nộp cho cô giáo - HS nêu yêu cầu Dòng 1: Chữ bút - ut Dòng 2: Chữ -ú Dòng 3- 4: Chữ - bút .. .câu tục ngữ ? Bài 3: Nêu yêu cầu? - Y/c học sinh suy nghĩ làm làm nhanh Bài 4: Nêu yêu cầu? - Đây câu đố chữ (ghi tiếng) nên tìm lời giải chữ ghi tiếng - Câu đố y/c: Bớt đầu... hồn toàn: Xinh - nghênh - HS đọc yêu cầu - Làm nháp, nộp cho cô giáo - HS nêu yêu cầu Dòng 1: Chữ bút - ut Dòng 2: Chữ -ú Dòng 3- 4: Chữ - bút ... - Nêu cấu tạo tiếng? Những BP thiết phải có? - Nhận xét học - Xem trước BT2(T17) tra từ điển để hiểu nghĩa từ - Các cặp tiếng bắt vần với nhau: Choắt - ,xinh - nghênh - Cặp có vần giống hồn tồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 3 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay