Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 2

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 6: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU- ĐOÀN KẾT Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đên học hình thành HS biết từ ngữ thuộc chủ đểm : - HS biết thêm số từ ngữ gồm Nhân hậu- Đoàn kết thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm Nhân hậu- Đồn kết - Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng Hiền, ác I Mục tiêu: Kiến thức: - Mở rộng vốn từ theo chủ điểm nhân hậu, đoàn kết, biết thêm số từ ngữ ( Gồm thành ngữ,tục ngữ từ Hán Việt thông dụng ) chủ điểm Nhân hậu -đoàn kết( BT 2,BT3,BT4) Kĩ năng: - Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác ( BT 1) - Hiểu ý nghĩa số câu thành ngữ, tục ngữ Thái độ:- Có thái độ tích cực học bài, tìm nhiều lời giải hay - Giáo dục cho HS tinh thần đồn kết, tính nhân hậu II Đồ dùng dạy học: - GV : Bảng phụ, bảng nhóm - HS :SGK,bút ,nháp… III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV 1.Giới thiệu bài: * Ổn định- Kiểm tra: + Thế từ đơn? từ ghép? Cho VD; - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: + HD HS làm Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS sử dụng từ điển tra từ - GV phát bảng phụ, bút cho nhóm - Yêu cầu nhóm treo bảng phụ, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV hỏi nghĩa từ vừa tìm Hoạt động HS - HS trả lời- HS khác nhận xét Tìm từ * HS đọc yêu cầu - HS tra từ điển, tìm từ - Các nhóm trình bày: a- Từ chứa tiếng hiền: hiền dịu, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, b- ác độc, ác ôn, tàn ác, Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm nhóm - Gọi Các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lời giải - GV hỏi nghĩa từ’ Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét - GV chốt lời giải Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - GV gợi ý + Câu thành ngữ ( tục ngữ ) em vừa giải thích dùng tình nào?( HS khá, G) Kết luận: - Nêu số từ ngữ có chứa tiếng hiền? - Đọc lại thành ngữ BT 3, - Nhớ từ ngữ, thành ngữ vừa học - HS nêu nghĩa Xếp từ vào thích hợp * HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm, làm vào bảng phụ - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, bổ sung * Học sinh đọc yêu cầu - Làm vào BT a, bụt b, đất c, cọp d, chị em gái - Nhận xét * HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp, làm vào BT - HS nối phát biểu - Nhận xét, bổ sung ... luận: - Nêu số từ ngữ có chứa tiếng hiền? - Đọc lại thành ngữ BT 3, - Nhớ từ ngữ, thành ngữ vừa học - HS nêu nghĩa Xếp từ vào thích hợp * HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm, làm vào bảng phụ -... sung - GV chốt lời giải - GV hỏi nghĩa từ Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS nhận xét - GV chốt lời giải Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - GV gợi ý + Câu thành ngữ ( tục ngữ ) em vừa giải... Nhận xét, bổ sung * Học sinh đọc yêu cầu - Làm vào BT a, bụt b, đất c, cọp d, chị em gái - Nhận xét * HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp, làm vào BT - HS nối phát biểu - Nhận xét, bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 2 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay