Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 1

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu DẤU HAI CHẤM Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy quan đến dạy cần hình thành - Biết dấu hai chấm đoạn văn, - Hiểu tác dụng đấ hai chấm mẩu chuyện đọc câu - Biết cách dùng dấu hai chấm viết văn I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu tác dụng đấ hai chấm câu Kĩ năng: - Biết cách dùng dấu hai chấm viết văn Thái độ : - Yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ vẽ sẵn cấu tạo tiếng III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - Gọi HS nêu từ ngữ thể lòng nhân hậu? ( nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ) - GV nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: a Nhận xét - HS đọc yêu cầu a) GV đưa ví dụ Hoạt động HS - HS nêu - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp - HS đọc VD - Thảo luận theo cặp ( phút ) - Hết thời gian trả lời b, c) Tiến hành tương tự + Qua VD a, b, c em cho biết dấu hai chấm có tác dụng gì? + Dầu hai chấm thường phối hợp với dấu khác nào? b Ghi nhớ: - HS nêu - HS lấy VD c Luyện tập: * Bài 1: - HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS thảo luận cặp đơi ( phút ) - Hết thời gian trình bày - Gọi HS nhận xét * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - GV hướng dẫn: + Khi dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật dùng phối hợp với dấu nào? + Còn dùng để giải thích sao? - Cho HS làm VBT, HS làm bảng phụ - HS trình bày + Dấu hai chấm báo hiệu phần sau lời nói Bác Hồ, dùng phối hợp với dấu ngoặc kép + Dấu hai chấm báo hiệu câu sau lời Dế Mèn Nó dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng + Dấu hai chấm báo hiệu phận đứng trước lời giải thích rõ điều lạ mà bà nhận thấy - HS nhận xét, bổ sung - 3HS nêu ghi nhớ - HS lấy VD - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp - HS trình bày a) Phối hợp với dấu gạch đầu dòng Có tác dụng báo hiệu phận câu đứng sau lời nói nhân vật - Phối hợp với dấu ngoặc kép Báo hiệu phần sau câu hỏi cô giáo b) Có tác dụng giải thích cho phận đứng trước, làm rõ cảnh đẹp đất nước cảnh - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - Phối hợp với dấu ngoặc kép, xuống dòng phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng - Khơng cần dùng phối hợp với dấu - HS làm VBT, 1HS làm bảng nhóm - Hết thời gian trình bày - Gọi HS nhận xét, đánh giá Kết luận : * Củng cố: + Dấu hai chấm có tác dụng ? * Dặn dò: - Nhận xét Dặn HS xem sau - HS nhận xét - HS nêu ... hợp với dấu gạch đầu dòng Có tác dụng báo hiệu phận câu đứng sau lời nói nhân vật tơi - Phối hợp với dấu ngoặc kép Báo hiệu phần sau câu hỏi giáo b) Có tác dụng giải thích cho phận đứng trước,... gì? + Dầu hai chấm thường phối hợp với dấu khác nào? b Ghi nhớ: - HS nêu - HS lấy VD c Luyện tập: * Bài 1: - HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS thảo luận cặp đôi ( phút ) - Hết thời gian trình... ngang đầu dòng - Không cần dùng phối hợp với dấu - HS làm VBT, 1HS làm bảng nhóm - Hết thời gian trình bày - Gọi HS nhận xét, đánh giá Kết luận : * Củng cố: + Dấu hai chấm có tác dụng ? * Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 1 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay