Giáo án khoa học lớp 4 tiết 3

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:27

Tiết : Khoa học : Tiết : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức dạy đến dạy cần hình thành - Học sinh biết tên số quan tiêu - Kể tên biểu bên ngồi hóa ,hơ hấp, tuần hồn người trình trao đổi chất - Biết trao đổi chất - Nêu vai trò quan tuần - Vẽ sơ đồ trao đổi chất hồn q trình trao đổi chất xảy bên ngồi thể - Trình bày phối hợp hoạt động quan tiêu hóa… I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể tên biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực trình trao đổi - Nêu vai trò quan tuần hồn q trình trao đổi chất xảy bên ngồi thể - Trình bày phối hợp hoạt động quan tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, tiết việc thực trao đổi chất bên thể thể với môi trường Kĩ năng: - Vẽ sơ đồ trao đổi chất người Thái độ: - u thích mơn học II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 8, SGK - Phiếu tập III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - Thế trình trao đổi chất? - HS trả lời, vẽ sơ đồ - Vẽ lại trình trao đổi chất - Nhận xét, đánh giá * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hoạt động 1: - HS đọc yêu cầu - GV phát phiếu tập HS đọc yêu cầu bài: + Kể tên biểu bên trình trao đổi chất quan thực q trình + Nêu chất thể lấy vào, thải quan trực tiếp thực trình trao đổi chất - Gọi HS đọc kết * Hoạt động 2: - GV chia lớp thành nhóm: + Trình bày mối quan hệ quan thể trình trao đổi chất - HS thảo luận làm - HS báo cáo kết - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết - HS đọc mục bạn cần biết - GV nhận xét, chốt Kết luận: - HS nêu * Củng cố: - Kể tên quan làm nhiệm vụ trao đổi chất, nêu chức quan ? * Dặn dò: - Nhận xét học - HS chuẩn bị sau ... lấy vào, thải quan trực tiếp thực trình trao đổi chất - Gọi HS đọc kết * Hoạt động 2: - GV chia lớp thành nhóm: + Trình bày mối quan hệ quan thể trình trao đổi chất - HS thảo luận làm - HS báo... HS nêu * Củng cố: - Kể tên quan làm nhiệm vụ trao đổi chất, nêu chức quan ? * Dặn dò: - Nhận xét học - HS chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án khoa học lớp 4 tiết 3 , Giáo án khoa học lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay