Giáo án khoa học lớp 4 tiết 2

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:27

Tiết 4: Khoa học: Bài 6: VAI TRÒ CỦA VI-TA- MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT SƠ Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - Biết sơ qua thức ăn có chứa nhiều - Các thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min vi-ta-min (cà rốt, lòng đỏ trứng, loại chất xơ loại rau rau), chất khoáng (thịt, cá, trứng,) em - Vai trò vi-ta-min, chất khống học lớp dới chất xơ thể I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể tên thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min (cà rốt, lòng đỏ trứng, loại rau), chất khoáng (thịt, cá, trứng, loại rau có màu xanh thẫm, ) chất xơ (các loại rau) 2, Kĩ năng: - Nêu vai trò vi-ta-min, chất khoáng chất xơ thể: + Vi-ta-min cần cho thể, thiếu thể bị bệnh + Chất khoáng tham gia xây dựng thể, tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống, thiếu thể bị bệnh + Chất sơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hoá Thái độ: Giáo dục học sinh tự ý thức ăn đủ rau xanh hàng ngày II Đồ dùng dạy học: - GV : Hình minh hoạ trang 14, 15 Sgk, bảng nhóm, số thức ăn - HS : Chuối, trứng, cà chua, đỗ, rau cải - VBT học sinh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: - Kiểm tra cũ - Nêu loại thức ăn chứa chất - HS nêu đạm vai trò chúng? - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu, ghi đầu Phát triển bài: * Hoạt động 1: Những loại thức ăn chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng chất xơ - HS hoạt động nhóm đơi - HS hoạt động theo nhóm đơi :Quan sát hình minh hoạ trang 14, 15 Sgk nói cho biết tên thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ +Bạn thích ăn chế biến từ thức ăn đó? - Gọi cặp HS thực hỏi trước lớp - GV nhận xét - GV tiến hành hoạt động lớp +Kể tên thức ăn có chứa nhiều vita- min, chất khoáng chất xơ? - GV ghi lên bảng - GV giảng thêm * Hoạt động 2: Vai trò vi- tamin, chất khống chất xơ - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết thảo luận nhóm vàởtả lời CH: - VD nhóm vi- ta- min? + Kể tên số vi-ta-min mà em biết? + Nêu vai trò loại vi-ta-min đó? +Thức ăn có chứa nhiều vi- ta- có vai trò thể? +Nếu thiếu vi- ta- thể sao? - VD nhóm chất khống + Kể tên số chất khoáng mà em biết? - cặp HS hỏi đáp - Sữa, mát, trứng, chuối, cam, gạo, ngô, ốc, cà chua, cà rốt,cá, tôm, chanh, dầu ăn - Các loại rau, củ, - HS đọc trả lời CH + Vi-ta-min A, B, C, D + Vi-ta-min A giúp sáng mắt, vi-tamin D giúp cứng xương, vi-ta-min C giúp chống chảy máu chân + Cần cho thể phát triển + Nếu thiếu vi-ta-min thể bị bệnh + Nêu vai trò loại chất khống + Chất khống can xi, sắt, phốt + Can xi chống bệnh còi xương, sắt + Nếu thiếu chất khoáng thể sao? tạo máu cho thể, phốt tạo xương cho thể - Ví dụ nhóm chất xơ nước +Những thức ăn có chứa chất xơ? + Chất khoáng tham gia vào việc xây + Chất xơ có vai trò thể? dựng thể, tạo men tiêu hoá, thúc - Gọi đại diện nhóm treo bảng phụ, đẩy hoạt động sống yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung + Nếu thiếu chất khoáng thể bị bệnh + Các loại rau, đỗ, khoai + Chất xơ bảo đảm hoạt động bình thường máy tiêu hố - GV kết luận mở rộng - Đại diện nhóm trình bày - HS lắng nghe - VD thiếu sắt gây thiếu mau, thiếu can xi dẫn đến còi xương, thiếu i-ốt gây bướu cổ - HS thảo luận theo nhóm bàn + Có nguồn gốc từ động vật, thực vật - Gọi HS treo kết yêu cầu nhóm nhận xét bổ sung - Học sinh liên hệ thân hàng ngày cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng Kết luận: - Nêu t/d vi- ta- với thể? - GV nhận xét học - Ăn đầy đủ chất để thể khoẻ mạnh - Dặn CB cho sau ... trang 14, 15 Sgk nói cho biết tên thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ +Bạn thích ăn chế biến từ thức ăn đó? - Gọi cặp HS thực hỏi trước lớp - GV nhận xét - GV tiến hành hoạt động lớp. .. nhiều vita- min, chất khống chất xơ? - GV ghi lên bảng - GV giảng thêm * Hoạt động 2: Vai trò vi- tamin, chất khoáng chất xơ - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết thảo luận nhóm vàởtả lời CH: - VD... A giúp sáng mắt, vi-tamin D giúp cứng xương, vi-ta-min C giúp chống chảy máu chân + Cần cho thể phát triển + Nếu thiếu vi-ta-min thể bị bệnh + Nêu vai trò loại chất khống + Chất khoáng can xi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án khoa học lớp 4 tiết 2 , Giáo án khoa học lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay