Giáo án khoa học lớp 4 tiết 1

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:27

Tiết Khoa học : Bài 4: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ TRONG THỨC ĂN VAI TRỊ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức học quan đến học cần hình thành - Học sinh biết chất dinh dưỡng có thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng - Kể tên chất dinh dưỡng có thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khống - Vai trò chất bột đường thể I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể tên chất dinh dưỡng có thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng Kĩ năng: - Kể tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường: gạo, bánh mì, khoai, ngơ, sắn,… - Nêu vai trò chất bột đường thể: cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động trì nhiệt độ thể Thái độ: Giáo dục học sinh chăm học GDKNS: Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng II Đồ dùng dạy học: - Hình sách giáo khoa - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: - Hát tập thể * Kiểm tra cũ: Trao đổi chất người (tiết theo) - Hằng ngày, thể người phải lấy - Học sinh trả lời trước lớp từ mơi trường thải mơi trường gì? - Điều xảy quan tham gia vào trình trao đổi chất ngừng hoạt động? - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh khác nhận xét Phát triển bài: Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn Bước 1: - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh mở sách giáo khoa & trả lời câu hỏi SGK trang 10 Bước 2: - Mời nhóm trình bày kết - Nhận xét, bổ sung, chốt lại Kết luận GV: Người ta phân loại thức ăn theo cách sau: + Phân loại theo nguồn gốc, thức ăn thực vật hay thức ăn động vật - Cả lớp theo dõi - Các em nói với tên thức ăn, đồ uống mà em dùng hàng ngày Tiếp theo HS quan sát hình trang 10 & với bạn phân loại nguồn gốc loại thức ăn sau HS dựa vào mục Bạn cần biết để trả lời câu hỏi + Phân loại theo lượng chất dinh - Đại diện số cặp trình bày kết dưỡng chứa nhiều hay thức mà em làm ăn Theo cách chia thức ăn việc thành nhóm: - Nhận xét, bổ sung thức ăn chứa nhiều chất xơ & nước) + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò chất + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường khống & vi-ta-min (Ngồi Bước 1: Làm việc với SGK theo cặp nhiều loại Bước 2: Làm việc lớp - Cả lớp theo dõi - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nói tên thức ăn giàu chất bột đường có - HS làm việc theo cặp: HS nói với hình trang 11 SGK tên thức ăn có chứa nhiều + Kể tên thức ăn chứa nhiều chất bột chất bột đường có hình đường mà em ăn ngày trang 11 SGK & tìm hiểu + Kể tên thức ăn chứa chất bột vai trò chất bột đường mục đường mà em thích ăn Bạn cần biết + Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường - Học sinh trả lời - Sau câu hỏi, GV nêu nhận xét & bổ sung câu trả lời HS chưa hoàn chỉnh Kết luận GV: Chất bột đường nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể Chất bột đường có nhiều gạo, ngơ, bột mì, số loại củ khoai, sắn, củ đậu Đường ăn thuộc loại Hoạt động 3: Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất bột đường Bước 1: - Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh làm việc phiếu Bước 2: - Mời học sinh trình bày kết làm việc - Nhận xét, chữa tập cho lớp Kết luận: * Củng cố: - Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa tập học sinh * Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Vai trò chất đạm chất béo - Nhận xét, bổ sung, chốt ý - HS làm việc với phiếu học tập - Một số HS trình bày kết làm việc với phiếu học tập trước lớp - Học sinh khác bổ sung chữa bạn làm sai - Học sinh thực ...2 Phát triển bài: Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn Bước 1: - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh mở sách giáo khoa & trả lời câu hỏi SGK trang 10 Bước 2: - Mời nhóm trình bày kết - Nhận... củ khoai, sắn, củ đậu Đường ăn thuộc loại Hoạt động 3: Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất bột đường Bước 1: - Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh làm việc phiếu Bước 2: - Mời học. .. học sinh trình bày kết làm việc - Nhận xét, chữa tập cho lớp Kết luận: * Củng cố: - Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa tập học sinh * Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Vai trò chất đạm chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án khoa học lớp 4 tiết 1 , Giáo án khoa học lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay