Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 16

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện Tiết 16: ÔN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dựa vào gợi ý kể câu chuyện - Kể lời câu theo yêu cầu đề chuyện nghe, đọc đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em I Mục tiêu: Kiến thức: Kể lời câu chuyện nghe, đọc đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em - Hiểu ý nghĩa chuyện, tính cách nhân vật câu chuyện bạn kể Kĩ năng: Lời kể chân thật sinh động, giầu hình ảnh sáng tạo - Biết nhận xét lời kể bạn - Rèn kĩ lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - Gv: Đề viết sẵn bảng lớp - HS: HS chuẩn bị câu chuyện có nhân vật đồ chơi hay vật gần gũi với trẻ em III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổnn định tổ chức: * Bài cũ: + HS nối tiếp kể lại câu chuyện Búp bê ai? - HS nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: a Hướng dẫn kể chuyện * Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề - GV phân tích, gạch chân: Đồ chơi trẻ em, vật gần gũi - Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa - HS kể - HS đọc đề - Chú lính trì dũng cảm - An - đéc xen và đọc tên chuyện + Em biết chuyện có - Võ sĩ bọ ngựa - Tơ Hồi nhân vật đồ chơi trẻ em - Chú Đất Nung - Nguyễn Kiên vật gần gũi với trẻ em - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu; Chú mèo Đi - hia; Vua lợn; Con ngỗng vàng; Con thỏ thông minh - Em giới thiệu câu chuyện - Tôi xin kể chuyện Dế mèn phiêu lưu kể cho bạn nghe ký - Tơ Hồi Tơi xin kể * Kể nhóm - Cho HS kể chuyện trao đổi với * HS kể chuyện trao đổi tính bạn tính cách nhân vật, ý nghĩa cách nhân vật, ý nghĩa câu truyện truyện ( phút ) - HS kể chuyện theo nhóm - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn * Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - HS thi kể tồn câu chuyện - Khuyến khích HS hỏi lại bạn tính cách nhân vật, ý nghĩa truyện - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Kết luận : + Những câu chuyện mà em vừa - Đều nói lên nhân vật đồ kể nói lên điều gì? chơi trẻ em vật - Nhận xét gần gũi với trẻ em - Chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... thông minh - Em giới thiệu câu chuyện - Tôi xin kể chuyện Dế mèn phiêu lưu kể cho bạn nghe ký - Tơ Hồi Tơi xin kể * Kể nhóm - Cho HS kể chuyện trao đổi với * HS kể chuyện trao đổi tính bạn tính... nghĩa câu truyện truyện ( phút ) - HS kể chuyện theo nhóm - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn * Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - HS thi kể toàn câu chuyện - Khuyến khích HS hỏi lại bạn...và đọc tên chuyện + Em biết chuyện có - Võ sĩ bọ ngựa - Tơ Hồi nhân vật đồ chơi trẻ em - Chú Đất Nung - Nguyễn Kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 16 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay