Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 15

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết : Kể chuyện Tiết 15 : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dựa vào gợi ý kể câu chuyện - Kể lời câu chuyện theo yêu cầu đề nghe, đọc đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em I Mục tiêu: Kiến thức: Kể lời câu chuyện nghe, đọc đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em - Hiểu ý nghĩa chuyện, tính cách nhân vật câu chuyện bạn kể Kĩ năng: Rèn kĩ nhận xét, đánh giá nội dung chuyện, lời kể bạn - Rèn kĩ : Lắng nghe, hợp tác, xử lí phản hồi thơng tin, kĩ điều hành nhóm Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Đề viết sẵn bảng lớp - HS: HS chuẩn bị câu chuyện có nhân vật đồ chơi hay vật gần gũi với trẻ em III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổnn định tổ chức: * Bài cũ: + HS nối tiếp kể lại câu chuyện Búp bê ai? - HS nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: 2.1 Hướng dẫn kể chuyện a Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề - GV phân tích, gạch chân: Đồ chơi trẻ em, vật gần gũi - Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa đọc tên chuyện - HS kể - HS đọc đề - Chú lính trì dũng cảm - An - đéc xen - Võ sĩ bọ ngựa - Tơ Hồi - Chú Đất Nung - Nguyễn Kiên - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu; Chú mèo + Em biết chuyện có nhân vật đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em - Em giới thiệu câu chuyện kể cho bạn nghe b Kể nhóm - Cho HS kể chuyện trao đổi với bạn tính cách nhân vật, ý nghĩa truyện ( phút ) - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn c Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Khuyến khích HS hỏi lại bạn tính cách nhân vật, ý nghĩa truyện - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Những câu chuyện mà em vừa kể nói lên điều gì? - Chuẩn bị sau Đi - hia; Vua lợn; Con ngỗng vàng; Con thỏ thông minh - Tôi xin kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký - Tơ Hồi Tôi xin kể * HS kể chuyện trao đổi tính cách nhân vật, ý nghĩa câu truyện - HS kể chuyện theo nhóm - HS thi kể toàn câu chuyện - HS nhận xét - Đều nói lên nhân vật đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... minh - Tôi xin kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký - Tơ Hồi Tơi xin kể * HS kể chuyện trao đổi tính cách nhân vật, ý nghĩa câu truyện - HS kể chuyện theo nhóm - HS thi kể toàn câu chuyện - HS nhận... khó khăn c Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Khuyến khích HS hỏi lại bạn tính cách nhân vật, ý nghĩa truyện - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Những câu chuyện mà em vừa kể nói lên...+ Em biết chuyện có nhân vật đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em - Em giới thiệu câu chuyện kể cho bạn nghe b Kể nhóm - Cho HS kể chuyện trao đổi với bạn tính cách nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 15 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay