Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 13

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện ÔN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Hững kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành - Biết thể người có nghị - Biết chọn kể lại câu chuyện (mẩu lực, ý chí chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống I Mục tiêu: Kiến thức:- Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn kể lại câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện * HS khá, giỏi kể câu chuyện ngồi SGK, lời kể tự nhiên, có sáng tạo Kĩ năng:- Kể câu chuyện người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống Thái độ: - Có ý chí, nghị lực vươn lên sống, học tập III Đồ dùng dạy học: - GV: Chép đề gợi ý lên bảng - HS: Sưu tầm truyện có nội dung nói người có ý chí nghị lực III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ỏn định lớp * Kiểm tra cũ: - HS kể lại câu chuyện: Bàn chân kì - GV nhận xét diệu * Giới thiệu Phát triển bài: * Hướng dẫn kể chuyện - Gọi HS đọc đề - GV phân tích đề dùng phấn gạch chân từ quan trọng - Gọi HS đọc gợi ý Đề bài: Em kể lại câu chuyện mà em đọc, nghe người có nghị lực * Gợi ý: Những câu chuyện là: Hai bàn tay, Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi, Người trí thức yêu nước, Nâng niu - Gọi HS giới thiệu truyện đọc nghe người có nghị lực - Gọi HS giới thiệu câu chuyện kể - Yêu cầu HS đọc gợi ý * Kể nhóm Giới thiệu tên truyện, tên nhân vật định kể Kể chi tiết làm rõ ý chí nghị lực nhân vật * Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể - Nhận xét bình chọn bạn có câu chuyện hay, hấp dẫn Kết luận: - Các câu chuyện em vừa kể có ý nghĩa gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà kể chuyện cho người thân nghe hạt giống, Bàn chân kì diệu Những nhân có nghị lực câu chuyện: Bác Hồ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Ngọc Kí, Bạch Thái Bưởi VD: Tơi muốn kể cho bạn Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi Đây truyện đọc SGK lớp - HS đọc - HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện trước lớp - Học sinh nêu nội dung câu chuyện ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... giới thiệu câu chuyện kể - Yêu cầu HS đọc gợi ý * Kể nhóm Giới thiệu tên truyện, tên nhân vật định kể Kể chi tiết làm rõ ý chí nghị lực nhân vật * Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể - Nhận xét... Thái Bưởi VD: Tôi muốn kể cho bạn Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi Đây truyện đọc SGK lớp - HS đọc - HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện trước lớp - Học sinh nêu nội dung câu chuyện ………………………………………………………………………………………………………………... câu chuyện hay, hấp dẫn Kết luận: - Các câu chuyện em vừa kể có ý nghĩa gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà kể chuyện cho người thân nghe hạt giống, Bàn chân kì diệu Những nhân có nghị lực câu chuyện:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 13 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay