Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 9

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyên ÔN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành -Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn - Kể lại câu chuyện lời kể kể lại câu chuyện lời kể ước mơ đẹp ước mơ viển vơng, phi lí nghe đọc -Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn kể lại câu chuyện lời kể ước mơ đẹp ước mơ viển vơng, phi lí nghe đọc Kĩ năng: - Lời kể hấp dẫn, sinh động, phối hợp với cử điệu - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện Thái độ: - Nhận xét, đánh giá câu chuyện, lời kể bạn II Đồ dùng dạy học: - GV: Chép sẵn đề lên bảng - HS: sưu tầm truyện có nội dung đề III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: 1HS kể đoạn cuối truyên: - Một học sinh kể chuyện Lời ước trăng Nhân vật chị Ngàn truyện có đức tính đáng q? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Hướng dẫn kể: a) Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề - HS đọc - GV phân tích đề, dùng phấn màu gạch chân từ: Được nghe, đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vơng, phi lí - u cầu HS giới thiệu truyện, - HS nối giới thiệu tên truyện mà HS sưu tầm có nội dung - Gọi HS đọc gợi ý - HS đọc + Những câu chuyện kể ước mơ có + Có loại loại nào? Ước mơ đẹp: Đôi giày ba ta màu xanh; Bông hoa cúc trắng; Cô bé bán diêm + Khi kể chuyện cần lưu ý đến - Ước mơ viển vông: Ba điều ước, phần nào? Ông lão đánh cá cá vàng + Câu chuyện em định kể có tên gì? - HS nêu Em muốn kể ước mơ nào? b) Kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể theo cặp - HS kể cho nghe c) Kể chuyện trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước - HS thi kể lớp, trao đổi, đối thoại nhân vật, ý nghĩa câu chuyện theo câu hỏi hướng dẫn tiết trước - Gọi hS nhận xét nnọi dung câu chuyện, lời bạn kể Kết luận: * Củng cố: - Các câu chuyện em vừa kể - Kể ước mơ mình, nói điều gì? ước mơ đẹp - GV nhận xét học * Dặn dò: - DặnVN kể chuyện cho gia đình nghe ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... đánh cá cá vàng + Câu chuyện em định kể có tên gì? - HS nêu Em muốn kể ước mơ nào? b) Kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể theo cặp - HS kể cho nghe c) Kể chuyện trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện. .. thi kể lớp, trao đổi, đối thoại nhân vật, ý nghĩa câu chuyện theo câu hỏi hướng dẫn tiết trước - Gọi hS nhận xét nnọi dung câu chuyện, lời bạn kể Kết luận: * Củng cố: - Các câu chuyện em vừa kể. .. HS đọc gợi ý - HS đọc + Những câu chuyện kể ước mơ có + Có loại loại nào? Ước mơ đẹp: Đôi giày ba ta màu xanh; Bông hoa cúc trắng; Cô bé bán diêm + Khi kể chuyện cần lưu ý đến - Ước mơ viển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 9 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay