Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 8

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện Tiết 7: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết kể chuyện theo lời kể cô - Kể lại đoạn câu chuyện Lời giáo, dựa tranh minh họa ước trăng theo tranh minh hoạ - Hiểu ý nghĩa, nội dung câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang Lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể lại đoạn câu chuyện Lời ước trăng theo tranh minh hoạ (SGK) kể nối tiếp toàn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa, nội dung câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người Kĩ năng: - Đánh giá lời kể bạn theo tiêu chí nêu Thái độ: - Có ý thức rèn luyện trở thành người có lòng nhân II Đồ dùng dạy học: - GV: chép đề bài, thuộc câu chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Chuyển tiết * Bài cũ: - 1HS kể câu chuyện lòng tự trọng - HS kể - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu - HS lắng nghe - Hướng dẫn HS kể - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc a) Kể chuyện nhóm - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho - HS kể theo nhóm bàn nhóm - Kể xong trao đổi ý nghĩa câu chuyện b) Thi kể chuyện - HS kể chuyện trước lớp - Tổ chức thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu - Cho điểm yêu cầu HS bình chọn HS kể hay kể hấp dẫn c) Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cô gái mù câu chuyện cầu nguyện cho bác hàng xóm bên nhà khỏi bệnh - Hành động cô cho thấy người nhân hậu sống người khác - Kết cục vui cho câu chuyện chị sáng mắt nhờ phẫu thuật Kết luận: * Củng cố: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? * Dăn dò: VN kể chuyện cho gia đình nghe - Nhận xét bạn kể - NX, bình chọn bạn kể hay - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Tấm lòng nhân sống người khác, điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……… ... vui cho câu chuyện chị sáng mắt nhờ phẫu thuật Kết luận: * Củng cố: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? * Dăn dò: VN kể chuyện cho gia đình nghe - Nhận xét bạn kể - NX, bình chọn bạn kể hay - HS...- Tổ chức thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu - Cho điểm yêu cầu HS bình chọn HS kể hay kể hấp dẫn c) Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cô gái mù câu chuyện cầu nguyện cho... VN kể chuyện cho gia đình nghe - Nhận xét bạn kể - NX, bình chọn bạn kể hay - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Tấm lòng nhân sống người khác, điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 8 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay