Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 7

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện Tiết 6: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu truyện, trao đổi với bạn nội - Kể lại câu chuyện nghe, dung, ý nghĩa câu chuyện - Biết kể tự nhiên lời - Hiểu câu chuyện nêu nội câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) dung truyện - Đánh giá lời kể bạn I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào gợi ý SGK biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc nói lòng tự trọng Kỹ năng: - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện Thái độ: - Đánh giá lời kể bạn theo tiêu chí nêu II Đồ dùng dạy học: - GV: chép đề , sưu tầm câu chuyện, tập truyện - HS: sưu tầm chuyện lòng tự trọng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - HS lên bảng + 1HS kể câu chuyện lòng trung thực - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hướng dẫn HS kể a) Tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề phân tích đề - HS đọc - GV gạch chân từ ngữ quan trọng - Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý - HS đọc - HSTL + Thế lòng tự trọng? + Tơn trọng thân giữ phẩm giá không để coi thường + Em đọc câu chuyện nói + Truyện Trần Bình Trọng, Sự lòng tự trọng? tích dưa hấu, Sự tích chim quốc + Em đọc câu chuyện đâu? - GV giảng - Yêu cầu HS đọc kĩ phần 3, GV ghi nhanh tiêu chí đánh giá lên bảng b) Kể chuyện nhóm - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm - GV gợi ý cho HS câu hỏi c) Thi kể chuyện - Tổ chức thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu chí nêu - Cho điểm yêu cầu HS bình chọn HS kẻ hay kể hấp dẫn Kết luận: * Củng cố: + Những câu chuyện em vừa kể nói điều gì? + Các em học điều qua câu chuyện đó? * Dặn dò: - VN kể chuyện cho gia đình nghe - HS đọc to - HS kể theo nhóm bàn - Nhận xét bạn kể - NX, bình chọn bạn kể hay - HS nêu ... HS kẻ hay kể hấp dẫn Kết luận: * Củng cố: + Những câu chuyện em vừa kể nói điều gì? + Các em học điều qua câu chuyện đó? * Dặn dò: - VN kể chuyện cho gia đình nghe - HS đọc to - HS kể theo nhóm... phần 3, GV ghi nhanh tiêu chí đánh giá lên bảng b) Kể chuyện nhóm - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm - GV gợi ý cho HS câu hỏi c) Thi kể chuyện - Tổ chức thi kể - Gọi HS nhận xét theo tiêu... dò: - VN kể chuyện cho gia đình nghe - HS đọc to - HS kể theo nhóm bàn - Nhận xét bạn kể - NX, bình chọn bạn kể hay - HS nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 7 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay