Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 6

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 2: Kể chuyên Tiết 5: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết Những kiến thức liên quan đên học hình thành - HS biết trung - Trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu thực, biết trung thực học chuyện(Mẩu chuyện, đoạn chuyên) tập - Biết -Biết kể tự nhiên lời câu chuyện nói tính trung thực I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu truyện, trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện ( Mẩu chuyện, đoạn chuyên) Kĩ năng: - Biết kể tự nhiên lời câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) nghe, đọc nói tính trung thực - Học sinh chăm nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn Thái độ: - Giáo dục HS tính trung thực, dũng cảm II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết đề Bảng phụ viết gợi ý SGK dàn ý KC, tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt đợng HS Giới thiệu bài: * Ởn định: * Bài cũ: - 1HS kể 1-2 đoạn chuyện: Một nhà thơ - HS kể chân - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: - Y/c học sinh giới thiệu nhanh truyện mang đến lớp * Hướng dẫn HS kể chuyện : a, HDHS hiểu yêu cầu đề: ? Đề y/c gì? - GV gạch chân TN quan trọng học, nghe, tính trung thực - Nhắc học sinh: Những chuyện nên làm VD gợi ý chun SGK Nếu khơng tìm chuyện ngồi SGK , em kể - HS Giới thiệu chuyện - HS đọc đề - HS nêu - HS đọc nối tiếp gợi ý 1,2,3,4 chuyện đó, điểm khơng cao bạn tìm chuyện ngồi SGK b, HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm * Lưu ý: Truyện dài chọn kể 1- đoạn hay dành t/g cho bạn khác kể - Thi kể trước lớp - HS đặt câu hỏi để hỏi bạn nhân vật, chi tiết, ý nghĩa - GV treo bảng phụ tiêu chuẩn đánh giá - Lớp chọn bạn ham đọc sách, KC hay - KC tự nhiên, hấp dẫn Kết luận: * Củng cố: - Nêu ND câu chuyện em vừa kể - NX tiết học * Dặn dò: - Tập kể lại câu chuyện - Nghe - Kể theo cặp trao đổi ý nghĩa câu truyện - Các nhóm cử đại diện thi kể, kể xong nói ý nghĩa câu chuyện kể - Lớp nhận xét - HS nêu ... câu chuyện em vừa kể - NX tiết học * Dặn dò: - Tập kể lại câu chuyện - Nghe - Kể theo cặp trao đổi ý nghĩa câu truyện - Các nhóm cử đại diện thi kể, kể xong nói ý nghĩa câu chuyện kể - Lớp nhận.. .chuyện đó, điểm khơng cao bạn tìm chuyện SGK b, HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm * Lưu ý: Truyện dài chọn kể 1- đoạn hay dành... kể 1- đoạn hay dành t/g cho bạn khác kể - Thi kể trước lớp - HS đặt câu hỏi để hỏi bạn nhân vật, chi tiết, ý nghĩa - GV treo bảng phụ tiêu chuẩn đánh giá - Lớp chọn bạn ham đọc sách, KC hay -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 6 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay