Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 5

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 4: Kể chuyện Tiết 4: MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dựa vào lời kể GV tranh minh - Dựa vào lời kể GV tranh minh hoạ, HS trả lời câu hỏi hoạ, HS trả lời câu hỏi ND ND câu chuyện, kể lại câu câu chuyện, kể lại câu chuyện chuyện, phối hợp lời kể với điệu - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn bè bộ, nét mặt cách tự nhiên ý nghĩa câu chuyện I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào lời kể GV tranh minh hoạ, HS trả lời câu hỏi ND câu chuyện, kể lại câu chuyện, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt cách tự nhiên - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn bè ý nghĩa câu chuyện (Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, chết giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục cường quyền) Kĩ năng: - Chăm nghe cô kể chuyện, nhớ chuyện - Theo dõi bạn kể chuyện, NX lời kể bạn, kể tiếp lời bạn kể Thái độ: GD học sinh u thích mơn kể chuyện II Đồ dùng dạy học: GV: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Bảng phụ viết sẵn ND yêu cầu1 (a, b, c, d) HS: Vở BT III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: - HS kể câu chuyện - HS kể chuyện nghe, đọc lòng nhân hậu - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: - GT câu chuyện - GV kể chuyện: Một nhà thơ chân - Nghe ( lần) - GV kể lần Sau giải nghĩa số - Đọc thầm yêu cầu từ khó thích sau truyện - GV kể lần 2: kể đến đoạn kết hợp GT tranh - HDHS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa - HS đọc câu hỏi a, b, c, d câu chuyện a Yêu cầu 1: Dựa vào câu chuyện nghe cô giáo kể TL câu hỏi ? Trước bạo ngược nhà vua, dân - cách truyền hát chúng phản ứng cách nào? hát lên án thói hống hách bạo tàn nhà vua phơi bày nỗi thống khổ ? Nhà vua làm biết dân chúng ND truyền tụng ca lên án mình? - Nhà vua lệnh lùng bắt kì kẻ sáng tác ca phản loạn Vì khơng thể tìm tác giả hát, nhà vua hạ lệnh tống giam tất ? Trước đe oạ nhà vua, thái độ nhà thơ nghệ nhân hát rong người nào? - Các nhà thơ, nghệ nhân khuất phục Họ hát lên hát ca tụng nhà vua Duy có nhà ? Vì nhà vua phải thay đổi thái độ? thơ trước sau im lặng - Nhà vua thay đổi thái độ thực khâm phục, kính trọng lòng trung thực khí phách nhà thơ bị lửa thiêu, định không chịu nói sai * Học sinh kể theo nhóm đơi thật b u cầu 2, 3: Kể lại tồn câu - KC theo nhóm chuyện, trao đổi với bạn ý nghĩa Từng cặp HS luyện kể đoạn câu chuyện: chuyện, toàn chuyện, trao đổi ý ? Nêu ý nghĩa câu chuyện? nghĩa câu chuyện - Thi kể toàn câu chuyện trước lớp - NX bình chọn bạn KC hấp dẫn nhất, Kết luận: hiểu ý nghĩa câu chuyện * Củng cố: - GV nhận xét tiết học Khen HS chăm - HS nghe nghe bạn kể - Khi kể chuyện em cần lưu ý điều * Dặn dò: gì? - Tập kể lại câu chuyện ... chuyện - Thi kể toàn câu chuyện trước lớp - NX bình chọn bạn KC hấp dẫn nhất, Kết luận: hiểu ý nghĩa câu chuyện * Củng cố: - GV nhận xét tiết học Khen HS chăm - HS nghe nghe bạn kể - Khi kể chuyện. .. sinh kể theo nhóm đơi thật b u cầu 2, 3: Kể lại tồn câu - KC theo nhóm chuyện, trao đổi với bạn ý nghĩa Từng cặp HS luyện kể đoạn câu chuyện: chuyện, toàn chuyện, trao đổi ý ? Nêu ý nghĩa câu chuyện? ...- GV kể lần 2: kể đến đoạn kết hợp GT tranh - HDHS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa - HS đọc câu hỏi a, b, c, d câu chuyện a Yêu cầu 1: Dựa vào câu chuyện nghe cô giáo kể TL câu hỏi ? Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 5 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay