Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 4

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - HS học câu chuyện - Biết kể tự nhiên, lời nói lòng nhân hậu tình cảm câu chuyện, nghe, đọc có nhân vật, yêu thương tuần có ý nghĩa, nói lòng nhân hậu… - Hiếu truyện, trao đổi với bạn ND, ý nghĩa câu chuyện I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu truyện, trao đổi với bạn ND, ý nghĩa câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) Kĩ năng: - Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) nghe, đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói lòng nhân hậu, t/c thương yêu, đùm bọc lẫn người với người Thái độ: - HS chăm nghe lời bạn kể, NX lời kể bạn II Đồ dùng dạy học: GV: - Một số câu chuyện viết lòng nhân hậu - Bảng phụ viết gợi ý SGK, tiêu chuẩn đánh giá HS : chuẩn bị câu chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - HS kể chuyện: Nàng tiên ốc - HS lên bảng kể chuyện - Nhận xét ? GT câu chuyện mang đến lớp - HS nêu tên câu chuyện * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: a/ HDHS tìm hiểu yêu cầu đề: - GV gạch chân từ quan trọng - HS đọc đề ? Nêu số biểu lòng nhân hậu? - Tìm chuyện lòng nhân hậu đâu? - HS nối tiếp đọc Kể chuyện gợi ý 1-> SGK - Trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện? - GV gợi ý nên kể câu chuyện SGK Nếu kể lại chuyện SGK điểm không cao bạn tự tìm truyện kể ngồi SGK ? GT câu chuyện ? - Cả lớp đọc thầm gợi ý GV treo bảng phụ - Trước kể, em cần GT với bạn câu chuyện kể - KC phỉa có đầu có cuối - Câu chuyện dài kể 1- đoạn b/ HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện ? Nêu ý nghĩa câu chuyện? - Cả lớp GV nhận xét tính điểm về; ND, cách kể, khả hiểu truyện Kết luận: * Củng cố: - Câu chuyện em vừa kể muốn nói với điều gì? * Dặn dò: - NX học BTVN: Kể lại chuyện cho người thân nghe CB bài: tuần - Lớp theo dõi SGK - Lớp ĐT gợi ý - HS nêu - Lớp ĐT - K/c theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Thi kể trước lớp - HS nêu ... nên kể câu chuyện SGK Nếu kể lại chuyện SGK điểm không cao bạn tự tìm truyện kể ngồi SGK ? GT câu chuyện ? - Cả lớp đọc thầm gợi ý GV treo bảng phụ - Trước kể, em cần GT với bạn câu chuyện kể. .. phỉa có đầu có cuối - Câu chuyện dài kể 1- đoạn b/ HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện ? Nêu ý nghĩa câu chuyện? - Cả lớp GV nhận xét tính điểm về; ND, cách kể, khả hiểu truyện Kết... Củng cố: - Câu chuyện em vừa kể muốn nói với điều gì? * Dặn dò: - NX học BTVN: Kể lại chuyện cho người thân nghe CB bài: tuần - Lớp theo dõi SGK - Lớp ĐT gợi ý - HS nêu - Lớp ĐT - K/c
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 4 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay