Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 3

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 4: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy quan đến dạy cần hình thành - Biết nghe chuyện kể lại - Kể lại ngôn ngữ cách diễn đạt câu chuyện Nàng tiên ốc - Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi bạn ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu giúp đỡ lẫn I Mục tiêu: - Kể lại ngôn ngữ cách diễn đạt câu chuyện Nàng tiên ốc - Thể lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung truyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi bạn ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu giúp đỡ lẫn II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Ổn định tổ chức: - Kiểm tra cũ: Kể lại đoạn cuối câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể, nêu ý nghĩa chuyện Phát triển bài: a Tìm hiểu câu chuyện - GV đọc diễn cảm thơ - HS đọc * Đoạn + Bà lão nghèo làm nghề để sống? + Con ốc bà bà bắt có lạ? + Bà lão làm bắt ốc? * Đoạn + Từ có ốc bà lão thấy nhà Hoạt động HS - Chuyển tiết - em kể - HS đọc - Mò cua bắt ốc - Nó xinh, vỏ biêng biếc xanh - Thấy ốc đẹp bà thương thả vào chum - Nhà quét sạch, đàn lợn cho có lạ? * Đoạn + Khi rình xem bà lão thấy điều gì? + Khi bà làm gì? + Câu chuyện kết thúc nào? ăn + Một nàng tiên từ chum bước + Bí mật đập vỡ vỏ ốc ôm lấy nàng tiên + Bà lão nàng tiên sống hạnh phúc bên nhau, họ yêu thương mẹ b Hướng dẫn HS kể chuyện + HSKG: Thế kể lại câu chuyện + Đóng vai người kể lại chuyện cho lời em? người khác nghe dựa vào nội dung truyện thơ không đọc lại câu thơ - GV đưa bảng phụ viết câu thơ - Gọi 1HS giỏi kể mẫu đoạn - 1HS kể - HS kể chuyện theo nhóm (5 phút) - HS kể chuyện nhóm - Hết thời gian nhóm cử đại diện - Đại diện lên kể chuyện trước lớp kể trước lớp - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn c Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: - 1HS G kể toàn câu chuyện - 1HS G kể toàn câu chuyện + Câu chuyện muốn nói với em * Nội dung: Ca ngợi người điều gì? giàu lòng nhân ái, khẳng định * GV: Bất đâu người người giàu lòng nhân đền phải có lòng nhân ái,thương u đáp sứng đáng họ sống hạnh phúc Kết luận: * Củng cố: - Qua câu chuyện giúp em hiểu - Con người phải có lòng nhân ái, điều gì? thương u họ sống * Dặn dò: hạnh phúc - Về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe Luôn có lòng nhân thương u người khác ... kể chuyện theo nhóm (5 phút) - HS kể chuyện nhóm - Hết thời gian nhóm cử đại diện - Đại diện lên kể chuyện trước lớp kể trước lớp - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn... câu chuyện + Đóng vai người kể lại chuyện cho lời em? người khác nghe dựa vào nội dung truyện thơ không đọc lại câu thơ - GV đưa bảng phụ viết câu thơ - Gọi 1HS giỏi kể mẫu đoạn - 1HS kể - HS kể. .. kể bạn - Nhận xét, đánh giá lời kể bạn c Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: - 1HS G kể toàn câu chuyện - 1HS G kể toàn câu chuyện + Câu chuyện muốn nói với em * Nội dung: Ca ngợi người điều gì? giàu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 3 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay