Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 2

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 3: Kể chuyện Tiết1: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Hậu qủa lũ lụt thiên nhiên gây -Nghe - kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp toàn - Học sinh biết sơ lược hồ Ba Bể câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do GV kể) qua truyện , sách , … - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể ca ngợi người giàu lòng nhân I Mục tiêu: Kiến thức: - Nghe - kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp toàn câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do GV kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể ca ngợi người giàu lòng nhân Kĩ năng: - Kể lại câu chuyện Thái độ: - Biết bảo vệ môi trường, khắc phục hậu môi trường thiên nhiên gây (lũ lụt biết bảo vệ số cảnh đẹp thiên nhiên tự tạo,…) II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK, tranh ảnh hồ Ba Bể - Sưu tầm tranh ảnh, chuyện Hồ Ba Bể III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: * Ởn định tở chức: * Bài cũ: Kiểm tra sách HS * Giới thiệu bài: Giới thiệu truyện - Cho học sinh xem tranh hồ Ba Bể - Xem tranh, đọc thầm yêu cầu - Hướng dẫn HS mở SGK (Trang 8) quan sát tranh minh hoạ đọc thầm yêu cầu kể chuyên Phát triển bài: - GV kể chuyện lần - Nghe + Giải nghĩa từ khó - GV kể lần - Nghe + nhìn tranh minh hoạ đọc - HD học sinh kể: + Các em cần kể cốt chuyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô kể + Kể xong, cần trao đổi bạn nội ý nghĩa chuyện - HS đọc yêu cầu a Kể theo nhóm: b Thi kể trước lớp: - Ngồi mục đích giải thích hình thành hồ Ba Bể câu chuyện nói với ta điêù gì? (ý nghĩa truyện) - GVKL: đâu người phải có lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp khó khăn, hoạn nạn Những người đền đáp xứng đáng, gặp nhiều may mắn sống - Giáo dục ý thức BVMT: Nhân dân ta làm để khắc phục hậu thiên nhiên gây (lũ lụt)? Kết luận: - Củng cố: Qua chuyện tích hồ Ba Bể em học tập điều gì? -Dặn dò: Về Kể lại chuyện cho người thân nghe CB câu chuyện “Nàng tiên” phần lời dưới tranh - Lắng nghe - Đọc yêu cầu - Kể theo nhóm em kể theo tranh - Một em kể toàn chuyện - Mỗi tốp em kể đoạn theo tranh - Hai HS kể toàn chuyện - Câu chuyên ca ngợi người giàu lòng nhân (như hai mẹ bà nơng dân) Khẳng định người giàu lòng nhân đền đáp xứng đáng - Lớp nhận xét, chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện - HS nghe - HS nối tiếp trả lời - Trồng gây rừng, gìn giữ cảnh đẹp thiên nhiên vệ sinh môi trường sống… - Liên hệ lũ lụt địa phương ... HD học sinh kể: + Các em cần kể cốt chuyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô kể + Kể xong, cần trao đổi bạn nội ý nghĩa chuyện - HS đọc yêu cầu a Kể theo nhóm: b Thi kể trước lớp: - Ngồi... nghe CB câu chuyện “Nàng tiên” phần lời dưới tranh - Lắng nghe - Đọc yêu cầu - Kể theo nhóm em kể theo tranh - Một em kể toàn chuyện - Mỗi tốp em kể đoạn theo tranh - Hai HS kể toàn chuyện - Câu... may mắn sống - Giáo dục ý thức BVMT: Nhân dân ta làm để khắc phục hậu thiên nhiên gây (lũ lụt)? Kết luận: - Củng cố: Qua chuyện tích hồ Ba Bể em học tập điều gì? -Dặn dò: Về Kể lại chuyện cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 2 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay