Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 1

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:22

Tiết 2: Thể dục Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRỊ CHƠI “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - Một số nội dung, chương trình thể dục điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, trò lớp, nội quy thể dục chơi học - Ơn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức.” I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết nội dung chương trình thể dục lớp số nội quy thể dục - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ Kĩ - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi theo yêu cầu GV Thái độ: GD học sinh chăm học II Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: sân trường - Phương tiện : Giáo viên còi, bóng nhựa Nội dung Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi " Tìm người huy" Phần bản: a.Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: - Thời lượng học tiết/ tuần học 35 tuần , năm học 70 tiết - Nội dung bao gồm: ĐHĐN, thể dục phát triển chung, tập rèn luyện kỹ bản, trò chơi vận động đặc biệt có mơn học tự chọn : Đá cầu, ném bóng Định lượng Phương pháp 7' 1' 3' 3' 17' 3' * * * * * * * * * * * * * * * * * * ∆ - So với lớp nội dung học nhiều sau nội dung có kiểm tra đánh giá yêu cầu em phải tham gia đầy đủ tiết học tích cực học tập nhà b Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện - Quần áo gọn gàng, giày dép quai - Khi muốn vào lớp, nghỉ tập phải xin phép giáo viên c Biên chế tổ tập luyện d Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức" - Giáo viên làm mẫu C1: Xoay người qua trái qua phải, chuyển bóng cho C2: Chuyển bóng qua đầu cho Phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống - Nhận xét, đánh giá 3' - Nghe - Nghe thực theo nội dung 5' 2' 2' 1' - Nghe thực theo nội dung - Tổ trưởng, cán lớp bầu - Giáo viên làm mẫu - Lớp chơi thử lần - Chơi thức - Học sinh tập số động tác thả lỏng - Về nhà chuẩn bị trang phục giầy ,dép cho tiết học sau ... tay hát - Hệ thống - Nhận xét, đánh giá 3' - Nghe - Nghe thực theo nội dung 5' 2' 2' 1' - Nghe thực theo nội dung - Tổ trưởng, cán lớp bầu - Giáo viên làm mẫu - Lớp chơi thử lần - Chơi thức -... gọn gàng, giày dép quai - Khi muốn vào lớp, nghỉ tập phải xin phép giáo viên c Biên chế tổ tập luyện d Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức" - Giáo viên làm mẫu C1: Xoay người qua trái qua phải, chuyển...- So với lớp nội dung học nhiều sau nội dung có kiểm tra đánh giá yêu cầu em phải tham gia đầy đủ tiết học tích cực học tập nhà b Phổ biến nội quy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 1 , Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay