Giáo án địa lý lớp 4 tiết 9

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:18

Tiết 4: ĐịaTiết 14: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Biết đặc điểm địa phân bố - Nêu số hoạt động sản dân cư người dân đồng Bắc xuất chủ yếu người dân đồng Bộ Bắc Bộ : + Trồng lúa, vựa lúa lớn thứ hai nước + Trồng nhiều ngô ,khoai ,cây ăn ,rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn gia cầm - Nhận xét nhiệt độ Hà Nội : tháng lạnh, tháng ,2 ,3 nhiệt độ 200C,từ biết đồng Bắc Bộ có mùa đơng lạnh I Mục tiêu: - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Bắc Bộ: + Trồng lúa, vựa lúa lớn thứ hai nước + Trồng nhiều ngô, khoai, ăn quả, rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn gia cầm - Nhận xét nhiệt độ Hà Nội: tháng lạnh ,tháng ,2 ,3 nhiệt độ 200C, từ biết đồng Bắc Bộ có mùa đơng lạnh * HS khá, giỏi : + Giải thích lúa gạo trồng nhiều đồng Bắc Bộ (vựa lúa lớn thứ hai nước): đất phù sa màu mỡ ,nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm trồng lúa + Nêu thứ tự cơng việc cần phải làm q trình sản xuất lúa gạo * GDBVMT: Sự cải tạo môi trường người miền đồng II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ nông nghiệp Việt Nam - Tranh ảnh trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công, chợ phiên đồng Bắc Bộ III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức Hát chuyển tiết * KT cũ: - Nêu đặc điêm dân cư dân tộc chủ yếu đồng Bắc Bộ - GV nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Hoạt động1: Hoạt động cá nhân GV cho HS dựa vào SGK, tranh ảnh vốn hiểu biết, trả lời theo câu hỏi gợi ý - Giải thích lúa gạo trồng nhiều đồng Bắc Bộ (vựa lụa lớn thứ hai nước ta ? ( Dành HS giỏi) - Nêu tên công việc cần phải làm trình sản xuất lúa gạo, từ em rút nhận xét việc trồng lúa gạo người nông dân? * GV giải thích thêm đặc điểm sinh thái lúa nước, số cơng việc q trình sản xuất lúa gạo, để HS hiểu rõ nguyên nhân giúp cho đồng Bắc Bộ trồng nhiều lúa gạo, công phu, vất vả người nông dân việc sản xuất lúa gạo * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - Mùa đơng đồng Bắc Bộ dài tháng? Khi nhiệt độ có đặc điểm gì? - Nhiệt độ thấp vào mùa đơng có thuận lợi khó khăn cho sản xuất nơng nghiệp? HS trả lời HS khác nhận xét - HS dựa vào SGK, tranh ảnh & vốn hiểu biết, trả lời theo câu hỏi gợi ý - Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nhân dân có nhiều nghiệm trồng trọt lúa nước - Làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, gặt lúa, tuốt lúa, phơi lúa - HS theo dõi - HS thảo luận theo nhóm - Mùa đơng từ tháng 1,2,3 nhiệt độ thấp 20 0C - Thuận lợi: trồng thêm vụ đông: ngô, khoai, su hào, bắp cải, cà chua… + Khó khăn: rét lúa bị chết - GV yêu cầu nêu tên trồng, - HS dựa vào SGK, tranh ảnh nêu tên vật nuôi khác đồng Bắc Bộ trồng, vật nuôi khác đồng Bắc Bộ GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần + Đồng Bắc Bộ trồng trình bày loại rau sứ lạnh như: bắp cải, hoa súp lơ, xà lách, cà rốt… + Một số vật nuôi đồng Bắc GDBVMT: Việc chăn nuôi gà, lợn, vịt,… gây tác hại đến nguồn nước? - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ cuối Kết luận: * Củng cố: - GV yêu cầu HS trình bày hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ - GV giáo dục HS tơn trọng có ý thức bảo tồn thành lao động người dân * Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiết 2) Nhận xét tiết học Bộ lợn, gà , vịt … HS dựa vào SGK, thảo luận theo gợi ý Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét & bổ sung * Các chất thải khơng xử lí ngấm xuống nguồn nước, làm nguồn nước bị ô nhiễm HS đọc ghi nhớ - HS trả lời - Lắng nghe ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... xuất đồng Bắc Bộ - GV giáo dục HS tơn trọng có ý thức bảo tồn thành lao động người dân * Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiết 2) Nhận xét tiết học Bộ lợn, gà ,... chăm sóc lúa, gặt lúa, tuốt lúa, phơi lúa - HS theo dõi - HS thảo luận theo nhóm - Mùa đơng từ tháng 1,2,3 nhiệt độ thấp 20 0C - Thuận lợi: trồng thêm vụ đông: ngô, khoai, su hào, bắp cải, cà chua…... người nông dân việc sản xuất lúa gạo * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - Mùa đông đồng Bắc Bộ dài tháng? Khi nhiệt độ có đặc điểm gì? - Nhiệt độ thấp vào mùa đơng có thuận lợi khó khăn cho sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 9 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay