Giáo án địa lý lớp 4 tiết 7

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:17

Tiết 4: Địa lí ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết miền bắc nước ta - Chỉ vị trí ĐBBB BĐ địa lí tự nhiên VN - Trình bày số đặc điểm ĐBBB hình dang, hình thành địa hình, diện tích, sơng ngòi, nêu vai trò hệ thống đê ven sơng I Mục tiêu: Sau học, HS có khả năng: Kiến thức: - Trình bày số đặc điểm ĐBBB hình dang, hình thành địa hình, diện tích, sơng ngòi, nêu đợc vai trò hệ thống đê ven sông Kĩ năng: - Chỉ vị trí ĐBBB BĐ địa lí tự nhiên VN - Tìm kiến thức, thơng tin BĐ, lược đồ Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu ĐBBB, bảo vệ đê điều, kênh mương II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ địa lí tự nhiên VN - Lược đồ Bắc Bộ, bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: Không KT * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hoạt động 1: Vị trí hình dạng ĐBBB - Treo BĐ địa lí tự nhiên VN yêu cầu HS quan sát BĐ - GV BĐ nói cho HS biết hình dạng ĐBBB: - Gọi HS lên vị trí nói hình dạng ĐBBB - Gọi HS nhắc lại hình dạng ĐBBB * Hoạt động 2: Sự hình thành diện tích, địa Hoạt động HS - HS quan sát BĐ - HS thực BĐ nói - Cả lớp thực - HS nhắc lại hình ĐBBB - Treo bảng phụ ghi câu hỏi + ĐBBB sơng bồi đắp nên? Hình thành nh nào? + ĐBBB có diện tích lớn thứ đồng nớc ta? Diện tích bao nhiêu? + Địa hình đồng Bắc Bộ nào? - Gọi HS đọc câu hỏi - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, đọc Sgk, thảo luận TLCH - Gọi đại diện nhóm trình bày câu hỏi - Gọi HS TL toàn câu hỏi * Hoạt động 3: Hệ thống sơng ngòi ĐBBB - Treo lược đồ ĐBBB Yêu cầu HS quan sát lược đồ ghi vào nháp sông ĐBBB mà HS quan sát - GV tổ chức cho HS thi đua kể tên sông ĐBBB theo hàng ngang - GV tổng kết thi giới thiệu thêm sông Hồng sông Thái Bình + Sơng Hồng bắt nguồn từ đâu? + Tại sơng lại có tên sơng Hồng? - GV giảng thêm sông Hồng + Quan sát BĐ cho biết sơng Thái Bình sơng hợp thành? - GV giảng sơng Thái Bình * Hoạt động 4: Hệ thống đê ngăn lũ ĐBBB - Yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo cặp đôi đọc sách TLCH bảng phụ GV: + Ở ĐBBB thờng ma nhiều vào mùa nào? + Mùa hè, mà nhiều nước sông nào? + Người dân ĐBBB làm để hạn chế tác hại lũ lụt ? - GV chốt ý - GV yêu cầu HS quan sát hình 2,3 giảng thêm hệ thống đê ĐBBB + Để bảo vệ đê điều, nhân dân ĐBBB phải làm gì? - HS quan sát - ĐBBB sơng Hồng sơng Thái Bình bồi đắp lên - Có diện tích lớn thứ hai số diện tích nước ta - Địa hình phẳng - HS đọc - Đọc sách, thảo luận - Mỗi nhóm TL câu hỏi - HSTL toàn câu hỏi - Theo dõi, quan sát - Nối thi kể - HSTL - HS nghe - Sông Cầu , sông Thơng, sông Lục Nam… - Mùa hè - Đắp đê dọc bên bờ sông - Thảo luận cặp đôi TLCH - HS quan sát, nghe - Kiểm tra bảo vệ đê - GV chốt ý mở rộng thêm - HS nghe Kết luận: * Củng cố: - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc * Dặn dò: - Dặn HS sưu tầm tranh ảnh ĐBBB người dân vùng ĐBBB ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... bồi đắp nên? Hình thành nh nào? + ĐBBB có diện tích lớn thứ đồng nớc ta? Diện tích bao nhiêu? + Địa hình đồng Bắc Bộ nào? - Gọi HS đọc câu hỏi - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, đọc Sgk, thảo luận... Hồng + Quan sát BĐ cho biết sơng Thái Bình sông hợp thành? - GV giảng sông Thái Bình * Hoạt động 4: Hệ thống đê ngăn lũ ĐBBB - Yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo cặp đôi đọc sách TLCH bảng phụ GV:... sát - ĐBBB sơng Hồng sơng Thái Bình bồi đắp lên - Có diện tích lớn thứ hai số diện tích nước ta - Địa hình phẳng - HS đọc - Đọc sách, thảo luận - Mỗi nhóm TL câu hỏi - HSTL toàn câu hỏi - Theo dõi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 7 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay